Utvärdera vattenprover

Ett verktyg för att automatisera framtagande av flöden för specifika provtagningsdatum.

Det går inte att hämta data för provtagningar gjorda 1 januari 2023.  Övriga datum fungerar.

Så här används produkten

  1. Välj Total eller lokal vattenföring.
  2. Mata sedan in värden i tabellen. 
  • Delavrinningsområdets SUBID(heltal) eller AROID(format XXXXXX-YYYYYY). Delavrinningsområdets ID kan hämtas från produkten "Modelldata per område".
  • Knappa in datum för provtagning
  • Knappa in ett tidspann där högsta flödet tas fram för den perioden.

eller fyll i tabellen med hjälp av excelmall:

"Ladda ned mall", fyll i mallen, spara på datorn och ladda sedan upp den sparade filen till Vattenwebben genom "Välj fil", tabellen fylls därefter i automatiskt.

Observera att det finns en begränsning på antalet rader i mallen på 1700 rader! Dela i så fall upp den på mindre filer.

3. Klicka på hämta data.

Följande uppgifter tas fram

A) Flöde vid varje provtillfälle (totalt stationskorrigerat flöde).
B) Högsta flöde under angivet tidsspann (totalt stationskorrigerat flöde). 
C) Datum för högsta flöde. 
D) Andel av högflöde vid angivet tidsspann vid varje provtillfällle (dvs flödet vi provtillfället/högsta flödet)

Resultaten sammanfattas också i en excelfil som laddas ner via knappen "Spara till Excel".