Prognos med notifikation

Observera att tjänsten är för tillfället ur funktion!

Här finns möjlighet att prenumerera på flödeslarm. Genom att ange område och gräns för flödet, så generas ett mail då flödet överskrids/underskrids i prognosen för nästkommande dag.

Detta är ett verktyg för automatiska flödeslarm som utvecklats för att underlätta planering av vattenprovtagning. Du kan prenumerera på flödeslarm genom att ange plats (AROID) och önskad larmnivå för total vattenföring. Ta reda på platsen AROID genom att söka rätt på området i Modelldata per område klicka i området så att informationsrutan för delavrinningsområdet kommer upp, AROID står i rad två.

När prognosen för nästkommande dag över-/underskrider angiven larmnivå skickas ett notifikation med epost. Eventuella notifikationer skickas vid 14-tiden varje dag.

Så här används produkten

  1. Fyll i tabellen: AROID, Eget namn och Larm gränser (över/under) 
  2. Ange e-postadress
  3. Spara