Ladda ner modelldata hela Sverige

Hur ser modelldata ut för alla Sveriges delavrinningsområden? I denna produkt kan du ladda ner data för markanvändning, jordart och belastning som används i S-HYPE. Det går även att ladda ner modellerad information om total belastning, bakgrundsbelastning, flöde, vattenbalans, sjöar och retention.

Med ett GIS-program kan informationen kombineras med kartskikt för delavrinningsområden från Svenskt vattenarkiv (SVAR).

Det går att läsa mer om markanvändning, jordarter och belastning i Användarguide Vattenwebb - Så har data tagits fram. Information om modellversion finns i produkten och i de nedladdningsbara filerna.