Rapportera mätdata för 2023

Alla kommuner ska årligen rapportera hur de har kontrollerat sin luftkvalitet och vilket resultat det gav. Senast den 31 mars ska mätdata rapporteras till datavärden.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet ska kommunerna rapportera mätdata för föregående år senast den 31 mars. Naturvårdsverket har skickat ut instruktioner till alla kommuner om hur detta ska göras.

Rapporteringen görs genom en ny rapporteringstjänst som utvecklats av datavärden (SMHI) i samarbete med Naturvårdsverket. I Naturvårdsverkets instruktioner ingår en ny . Inrapporterade data kvalitetsgranskas av Referenslaboratoriet – mätningar och tas därefter in i datavärdskapet och tillgängliggörs via datavärdens portal.

På datavärdskapets webbplats finns ytterligare information om hur data ska levereras och vad som ska rapporteras.

För dig som ska rapportera modellerade data eller en objektiv skattning är sista datum för detta 15 juni 2024. Särskild information skickas ut inför detta i maj.

För frågor om rapportering av data, kontakta Naturvårdsverket på rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se eller datavärden på datavardluft@smhi.se.