Leverans av data

All mätdata och metadata ska levereras årligen till datavärden. Rapporteringen görs i en webbaserad rapporteringstjänst som utvecklats av datavärden (SMHI) i nära samarbete med Naturvårdsverket. En handledning finns framtagen för att underlätta rapporteringen.

Leverans av mätdata och metadata ska göras varje år senast den 31 mars till Naturvårdsverkets datavärd för luftkvalitet (SMHI). Sedan 2023 ska leveransen ske via datavärdens webbaserade rapporteringstjänst. I rapporteringstjänsten är Excel-filer för rapportering av mätdata integrerade, och laddas ner för respektive station. Särskilda sidor finns även för redigering av metadata om stationer och mätningarna. Det är även lätt att registrera nya mätstationer.

Som stöd för rapporteringen finns en handledning som ger detaljerad vägledning och exempel kring hur mätdata och metadata ska rapporteras i den nya rapporteringstjänsten. Vid frågor eller behov av stöd, vänligen kontakta datavardluft@smhi.se och rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.

Naturvårdsverket skickar varje år inför rapporteringen ut information till kommunerna om hur rapporteringen ska gå till. Denna information har gått ut inför rapporteringen av mätdata den 31 mars 2024 och kan läsas på sidan Rapportera mätdata för 2023.

Modellberäkning och objektiv skattning

Resultat från modellberäkning och objektiv skattning/inledande kartläggning för föregående år ska rapporteras årligen senast den 15 juni. Rapporteringen ska ske i PDF-format via datavärdens webbgränssnitt.
Naturvårdsverket skickade ut följande information inför rapporteringen 2023: Rapportering av modellering och objektiv skattning för 2022.
För mer information och instruktioner för inloggning i gränssnittet, vänligen kontakta datavardluft@smhi.se och rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.

Stöd vid rapportering

Vid frågor om rapportering av mätdata och metadata eller resultat från modellberäkningar och objektiv skattning/inledande kartläggning vänligen kontakta Naturvårdsverket via e-post till  rapporteringluftkvalitet@naturvardsverket.se.

Mätdata ska levereras i kvalitetsgranskat grundformat (inkl. eventuella korrigeringsfaktorer) med högsta möjliga tidsupplösning.
Vägledning om kvalitetskontroll och hantering av mätdata samt frågor om osäkerhet och spårbarhet ges av Referenslaboratoriet för luftkvalitet – mätningar.

Övergripande vägledning kring dessa frågor finns också i Naturvårdsverkets handbok 2019:1 Luftguiden (se avsnitt 6.3.8 och 6.3.9).