Allmänt om rapporteringen

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet ska kvalitetssäkrade resultat (mätdata, modellberäknade data och/eller underlag om objektiv skattning) årligen rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd. Realtidsdata, dvs. preliminär mätdata som levereras varje timme, ska också rapporteras enligt föreskrifterna och kan tas emot, lagras och tillgängliggöras av datavärden.

Grunddata från mätningar rapporteras till datavärden senast den 31 mars varje år. Datan ska innehålla mätningar för hela föregående år, tillsammans med uppgifter om datakvalitet och metadata.

Modellberäknade data rapporteras till datavärden senast den 15 juni varje år. Även resultat från objektiv skattning ska rapporteras till detta datum.

Om kontrollen skett inom ramen för samverkan kan rapporteringen av modelldata göras gemensamt av en företrädare för kommunerna.

Mer information finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9).

Den information som rapporteras ligger till grund för Sveriges årliga rapportering om luftkvalitetssituationen till EU-kommissionen.

Mer information hos Naturvårdsverket

Mer information om de krav som ställs på kommunerna vad gäller kontroll av luftkvalitet och rapportering finns hos Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner

Kontaktpersonerna på Naturvårdsverket är: