Bilaterala samarbeten

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landets gränser. Ett långsiktigt och strategisk bilateralt samarbete svarar mot gemensamma behov i Sverige och i andra länder, och kan öppna upp för dialog kring andra strategiska kärnfrågor. Det är en del av svensk miljöpolitik.

Bilaterala samarbeten

Brasilien Chile Colombia Indien Kina Ryssland Sydafrika

Myndighetssamarbete

Naturvårdsverket om bilateralt miljösamarbete Kemikalieinspektionen om bilateralt arbete Havs- och vattenmyndigheten om bilateralt miljösamarbete

Lär dig mer

Forskning

Bilaterala samarbeten

Brasilien Chile Colombia Indien Kina Ryssland Sydafrika

Myndighetssamarbete

Naturvårdsverket om bilateralt miljösamarbete Kemikalieinspektionen om bilateralt arbete Havs- och vattenmyndigheten om bilateralt miljösamarbete

Lär dig mer

Forskning