Bilateralt samarbete i Chile

Luftmiljö

SMHI har under åren 2013-2014 arbetat med ett pilotprojekt i staden Osorno i södra Chile. Syftet var att tillsammans med chilenska experter utveckla en metod för att kvantifiera utsläpp och påverkan av partiklar, bland annat sot, i städer i södra Chile där vedeldning används för husuppvärmning.

SMHIs insatser har hjälpt det chilenska ministeriet att bättre förstå och åtgärda vedeldningens problem i södra Chile. Lagstiftning om högsta tillåtna partikelutsläpp från nya vedkaminer har nu introducerats. SMHI har deltagit i bedömningar av förväntade effekter av lagstiftningen i staden Osorno.

Rapport från luftmiljöprojektet i Osorno i södra Chile (på engelska)

SMHI har också genomfört totalt tre seminarier om luftvårdsfrågor och kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar i Chile under åren 2013 och 2014.