Bilateralt samarbete i Indien

Klimatpåverkande luftföroreningar

Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, SMHI och den svenska ambassaden i Indien har genomfört två seminarier om kortlivade, klimatpåverkande luftföroreningar (Short Lived Climate Pollutions, SLCP) i Delhi i Indien 2015 i samband med den årliga konferensen ”Delhi Sustainable Development Summit”. Med kortlivade, klimatpåverkande luftföroreningar avses sot, ozon, metan och fluorkolväten (HFC). De indiska medarrangörerna var ”Center for Science and Environment” och ”The Energy and Resources Institute”.

Seminarium om SLCP i Delhi 4 februari 2015

SLCP på Delhi Sustainable Development Summit 6 februari 2015