Bilateralt samarbete i Kina

Genom det bilaterala samarbetet har de svenska myndigheterna varit pådrivande för att få till stånd ett internationellt-kinesiskt samarbete om SLCP. Tillsammans med Naturvårdsverket och Stockholm Environment Institute, SEI, arrangerade SMHI en tvådagars workshop om SLCP i Peking 2014.

Workshopen stärkte dialogen och kunskapsutbytet mellan Sverige och Kina inom området. Det samlade bilaterala samarbetet resulterade i att Sverige fick en ledande roll i en nystartad arbetsgrupp om SLCP under Arktiska Rådet.

Svensk-kinesisk workshop om SLCP