Bilateralt samarbete i Ryssland

Klimat och ren luft

I syfte att driva på Rysslands medverkan i koalitionen för klimat och ren luft, (Climate and Clean Air Coalitaion, CCAC), genomfördes 2014 ett seminarium i Moskva rörande problematiken runt kortlivade, klimatpåverkande luftföroreningar och koalitionens arbetssätt. Vid seminariet medverkade en bred skara experter från flera ryska luftvårdsrelaterade organisationer, tillsammans med Naturvårdsverket, SMHI och Miljö- och energidepartementet. Seminariet får anses ha bidragit till att Ryssland under 2014 gick med i CCAC.

Hållbara städer

För att få en överblick över svenska arbeten med hållbara städer och samtidigt sammanställa en ”verktygslåda” för att initiera och driva projekt om hållbara städer i framtiden, engagerades Nationellt Kunskapscentrum för Klimatanpassning vid SMHI och Naturvårdsverket i uppgiften att sammanställa material för presentation och jämförelse av städers och teknikers miljöprestanda. Insatsen ger en god plattform för arbete med hållbara städer både i Ryssland och i andra samarbetsländer, bland annat genom metodik och referensdata för jämförelse av både policy och prestanda mellan olika stadsområden.

Seminarium om SLCP i Mosva