Årsvis statistik

I portalen finns en flik för årsvis statistik över uppmätta lufthalter. Syftet är att enkelt få en överblick över hur uppmätta halter relaterar till eventuella överskridanden av miljökvalitetsnormer, trösklar och miljömål år för år.

I nuläget visas statistik för tim- och dygnsvärden för de vanligaste föroreningarna. Även statistik för vecko- och månadsmätningar ska presenteras här så småningom.

De beräknade värdena följer alla regler som gäller vid rapportering till EU, vilket ibland kanske gör att de skiljer från beräkningar man gör själv. Detta kan bero på t ex hur avrundning görs, eller hur saknade data och dygnsvisa mätningar som inte görs kl. 00-24 hanteras.
 

Hämta data


Hämta årsvis statistik