Tema-IPCCFocalpoint

IPCC Nationell kontaktpunkt

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. Detta görs bl.a. i form av rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över.
 

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Just nu inom IPCC

Rapporten Den naturvetenskapliga grunden, som är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, publicerades den 9 augusti och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar. 

Källa: IPCC

Inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (Assessment Report 6, AR6) tar IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. För detta samarbetar tusentals ledande forskare världen över. 

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken och Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten Inventering av växthusgaser gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. Ett intensivt arbete pågår just nu med att sammanställa och granska dessa rapporter som publiceras enligt nedanstående:

  • 9 augusti 2021: Arbetsgrupp I - Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Arbetsgrupp II - Effekter, anpassning och sårbarhet
  • Mars 2022: Arbetsgrupp III - Att begränsa klimatförändringarna
  • September 2022: Syntesrapport

Augusti 2021

Kortfattad beskrivning av hur IPCC tar fram sina rapporter
Förstora Bild

Just nu inom IPCC

Rapporten Den naturvetenskapliga grunden, som är en del av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, publicerades den 9 augusti och är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar. 

Källa: IPCC

Inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (Assessment Report 6, AR6) tar IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. För detta samarbetar tusentals ledande forskare världen över. 

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken och Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten Inventering av växthusgaser gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport. Ett intensivt arbete pågår just nu med att sammanställa och granska dessa rapporter som publiceras enligt nedanstående:

  • 9 augusti 2021: Arbetsgrupp I - Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Arbetsgrupp II - Effekter, anpassning och sårbarhet
  • Mars 2022: Arbetsgrupp III - Att begränsa klimatförändringarna
  • September 2022: Syntesrapport

Augusti 2021

Kortfattad beskrivning av hur IPCC tar fram sina rapporter
Förstora Bild

Aktuellt

Pågående: Sjätte kunskapsutvärderingen - AR6

2018

2019

Augusti 2021

2022

2018

2019

Augusti 2021

2022

Om Nationell kontaktpunkt

IPCC:s logotyp

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Kontakt

Markku Rummukainen, klimatrådgivare
Camilla Andersson, kommunikationssamordnare
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

Om IPCC

IPCC:s logotyp

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.

IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Länk till IPCCs hemsida (på engelska).

Om Nationell kontaktpunkt

IPCC:s logotyp

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Kontakt

Markku Rummukainen, klimatrådgivare
Camilla Andersson, kommunikationssamordnare
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

Om IPCC

IPCC:s logotyp

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.

IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Länk till IPCCs hemsida (på engelska).

Tidigare: Femte utvärderingsrapporten - AR5