Mycket höga flöden och översvämningar i Norrbottens län – snart vänder det

Vårfloden ger mycket höga flöden och risk för översvämningar i flera stora älvar i norr. Just nu berör detta Muonioälven, nedre delen av Torneälven och nedre Kalixälven. SMHI har utfärdat flera orangea varningar. Enligt SMHIs hydrologiska prognoser förväntas flödena nå sin topp under de närmsta dagarna.

En orange flödesvarning innebär höga flöden som uppstår i genomsnitt vart 25:e till vart 50:e år och kan leda till översvämningar längs med sjöar och vattendrag samt ger höga strömhastigheter i vattendragen.  

I delar av Kalixälven och Torneälven är även orangea översvämningsvarningar utfärdade. Varningarna beror på att det finns risk för översvämning av regionalt viktiga vägar, väg 769, 98 och 99, samt mindre vägar och byggnader.

Följ aktuellt varningsläge på smhi.se.

När förväntas flödet kulminera?

− Nu kan vi se i vår prognos att flödet ska kulminera idag i Kalixälven nedströms sjön Räktjärv vid en nivå som i genomsnitt inträffar varje 25:e år. Imorgon förväntas kulmen nås nere vid Kalix. I Torneälven förväntas kulmen nås vid Pello idag också vid flöden som i genomsnitt uppstår varje 25:e år och vid Haparanda imorgon eller på torsdag dock vid flöden som i genomsnitt inträffar varje 10 - 15:e år, säger Clara Greve Villaro, vakthavande hydrolog på SMHI.

Vad innebär höga flöden och översvämningar?

Höga flöden medför att det är mycket vatten i vattendragen som rör sig med höga strömningshastigheter, och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget.

Översvämning uppstår ibland som en konsekvens av höga flöden, men inte alla översvämningar får en egen varning. Eftersom rena översvämningsvarningar endast utfärdas på orange och röd nivå innebär det att mindre omfattande översvämningar, till exempel på åkermark eller vid mindre vattendrag där enstaka vägar eller byggnader kan påverkas, inte alltid fångas upp av denna varningstyp.