SMHIs vädervarningar

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag.  Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar.

SMHIs varningssystem har tre varningsnivåer utifrån de konsekvenser som en vädersituation kan förväntas få samhället.

Fokus på förväntade konsekvenser

Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. En varning utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. Därför har varningsbeskrivningarna tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Regionalt anpassade varningar

Eftersom samhällets känslighet för olika typer av väder kan skilja sig beroende på var i landet väderhändelsen inträffar är SMHIs varningar regionalt anpassade. T.ex. så kan 20 cm snö ge väldigt olika konsekvenser beroende på det faller i Norrlands inland eller i en storstad i södra Sverige.

Varningsnivåer – gul, orange och röd

SMHIs vädervarningar kan utfärdas på olika nivåer; gul varning, orange varning eller röd varning, beroende på hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Röd varning är den allvarligaste graden, men alla varningsnivåer innebär besvärligt väder som kan leda till konsekvenser. Det är därför viktigt att följa varningsläget och förbereda sig, även när en gul varning utfärdas. 

De tre varningssymbolerna i det förnyade vädervarningssystemet
I SMHIs varningssystem benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Gul varning har en rund form, orange varning en romb och röd en triangel. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs vädervarningar.

Vad betyder vädervarningarna?

Följ prognoser och varningar - de uppdateras kontinuerligt

Det är viktigt att följa väderutvecklingen eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt, vilket även kan medföra ändringar av varningsnivåer och varningsområden. Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp. Varningar rapporteras också i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio.

Hur ska jag agera vid en varning?

Varningsinformationen från SMHI är viktig att ta del av för att kunna vidta rätt åtgärder vid besvärligt väder. Varningsnivån berättar hur allvarliga konsekvenser som väntas. Olika typer av besvärligt väder medför olika påverkan och därför innehåller varningsinformationen i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp generella exempel på hur vädret kan påverka din omgivning. Detta underlättar för dig att göra en bedömning om hur du kan beröras .

Om du behöver vägledning i hur du förbereder och skyddar dig vid besvärliga vädersituationer finns information på www.krisinformation.se

Om Extremt väder och naturolyckor på Krisinformation.se - hur du kan förbereda dig och vad samhället gör

Kort historik

Konsekvensbaserade varningar infördes vid SMHI den 26 oktober 2021. De första varningarna var då en gul varning för plötslig ishalka i delar av Norrbottens län samt gula kulingvarningar för Skagerrak, Södra, Sydöstra, Mellersta och Norra Östersjön.

De första röda och orangea varningarna utfärdades den 29 november 2021 avseende snöfall i kombination med vind i delar av västra Götaland.

Tidigare användes ett varningssystem med klass 1, klass 2 och klass 3, där klass 3 var den allvarligaste varningen. Detta varningssystem var uppbyggt kring förutbestämda meteorologiska gränsvärden.