Varning för plötslig ishalka och isbeläggning

När regn faller på kalla vägar eller underkylt regn förekommer kan svårbekämpad halka som medför trafikproblem uppstå. Vid kraftigare underkylt regn kan också problem med elförsörjningen förekomma då det underkylda regnet ackumuleras på luftburna elledningar. Vid sådana tillfällen utfärdar SMHI varningar.

Gul och orange varning

Varning för plötslig ishalka och isbeläggning kan utfärdas på gul och orange nivå. På gul nivå kan det handla om lättare underkylt regn, regn på kalla vägbanor, snabb uppklarning som medför att våta vägar fryser på eller kraftig frosthalka. En gul varning benämns plötslig ishalka. 

På orange nivå handlar det om större mängder underkylt regn som kan orsaka andra problem i samhället utöver halka och trafikproblem. En orange varning benämns plötslig ishalka och isbeläggning.

Symboler för gul och orange varningsivå
Varningar för plötslig ishalka och isbeläggning utfärdas bara på gul och orange varningsnivå.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan de olika varningsnivåerna vid ishalka och isbeläggning kan innebära.

Riskfaktorer

Tid på dygnet eller året samt lov och högtider kan också påverka hur stora konsekvenserna blir. Perioder med ökad trafik eller då halkan är ovanlig för årstiden innebär större påverkan på samhället.