Meddelande om höga temperaturer

Meddelande om höga temperaturer vänder sig främst till riskgrupper som är särskilt känsliga för perioder med värme och den ökade påfrestning som det kan innebära.

Äldre och sjuka personer löper störst risk vid värme. När prognoserna visar att temperaturen når 26°C eller mer tre dagar i följd, skickas en förhandsinformation till ansvariga inom vård och omsorg via länsstyrelserna och kommunerna, för att öka beredskapen.

För att ett meddelande om höga temperaturer ska utfärdas ska den maximala dagstemperaturen vara mellan 26 och 30 grader under tre dagar i följd.

Meddelande om höga temperaturer kan uppgraderas till varning för höga temperaturer som kan utfärdas på gul och orange nivå.

Lär dig mer om varningar för höga temperaturer

Konsekvenser vid höga temperaturer

Höga temperaturer i nivå med SMHIs meddelande innebär generellt en ökad påfrestning på kroppen som framförallt kan ge problem för riskgrupper.