Varning för vind i kombination med snöfall

SMHI utfärdar varningar när det väntas kraftigt snöfall tillsammans med blåst, som innebär konsekvenser för samhället. Vind i detta sammanhang är medelvind, medelvärdet av vindhastigheten under tio minuter. 

Gul, orange och röd varningsnivå

Varningar för vind i kombination med snöfall kan utfärdas på gul, orange och röd nivå beroende på hur mycket snö som väntas komma, hur blåsigt det väntas bli och vilka konsekvenser detta riskerar att medföra.

Vind i detta sammanhang är medelvind, som är ett medelvärde av vindhastigheten under en period på tio minuter.

Symbol för gul, orange och röd varningsnivå.
Varning för vind i kombination med snöfall kan utfärdas på samtliga tre varningsnivåer - gul, orange och röd.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan de olika varningsnivåerna för vind i kombination med snöfall kan ha.

Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som kan bidra till att konsekvenserna av vind i kombination med snöfall blir större. En riskfaktor kan vara tid på dygnet och tid på året samt lov och högtider, då det ofta är perioder med ökad trafik.

Tidigare och efterföljande väder kan också påverka hur stora konsekvenserna blir. Snöar det exempelvis under en längre period kan det medföra en större påverkan även vid lägre intensitet.

Lufttemperaturen påverkar också snöns densitet och egenskaper som i sin tur kan påverka konsekvenserna, som exempelvis om snön är drevbenägen eller inte. Även terrängtyp spelar roll i samband med risken för drevande snö, exempelvis är slättlandskap extra utsatt.