Om vädervarningar - för samhällsaktörer

En av SMHIs absolut viktigaste uppgifter är att varna när vädret riskerar att medföra störningar i samhället. I SMHIs vädervarningssystem är samverkan en del av processen att utfärda en varning. SMHI samarbetar också med andra aktörer i det svenska krisberedskapssystemet. Här hittar samhällsaktörer viktig information om vädervarningar.

Storm, översvämning, snöoväder eller värmebölja — extremt väder kan innebära stora påfrestningar och störningar. Men konsekvenserna av besvärligt väder kan skilja sig väsentligt åt beroende på när och var i landet det inträffar.

I SMHIs vädervarningsystem är vädrets konsekvenser i fokus. Det är en helhetsbedömning av den specifika situationen som ligger till grund för när varning utfärdas. En del av denna bedömning sker utifrån regionalt anpassade tröskelvärden.

Regionalt anpassade varningar innebär att SMHIs samverkan med till exempel länsstyrelserna fördjupats, inför att en varning utfärdas.

Varningssymboler i det förnyade vädervarningssystemet
I SMHIs varningssystem benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån.

 

Viktig information i nationell vägledning

Samtliga aktörer som berörs av vädervarningar behöver förstå vad varningssystemet innebär och hur det påverkar den egna verksamheten. Därför finns Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete som ett stöd i detta arbete. 

Nationell vägledning för vädervarningar - samhällsaktörernas arbete

Utbildning för samhällsaktörer

SMHI har tagit fram utbildningsmaterial i form av bland annat korta videofilmer. Materialet finns samlat i Grundutbildning samhällsaktörer.   

Om informations- och utbildningsmaterial om vädervarningar

Notifieringar om vädervarningar

Det finns tre alternativa sätt för samhällsaktörer att få notifieringar om vädervarningar:

  • Via meddelandeutskick från WIS (rekommenderas i första hand)
  • Via SMHIs väderapp
  • Via egen framtagen tjänst som hämtar öppna data från SMHI

Observera att detta även gäller notifieringar för varningar och meddelande vid höga temperaturer.

Om notifieringar till samhällsaktörer vid vädervarningar