Om vädervarningar - för samhällsaktörer

En av SMHIs absolut viktigaste uppgifter är att varna när vädret riskerar att medföra störningar i samhället. I det förnyade vädervarningssystemet som infördes i oktober 2021 är samverkan en del av processen att utfärda en varning. SMHI samarbetar också med andra aktörer i det svenska krisberedskapssystemet. Här hittar samhällsaktörer viktig information om vädervarningar.

Storm, översvämning, snöoväder eller värmebölja — extremt väder kan innebära stora påfrestningar och störningar. Men konsekvenserna av besvärligt väder kan skilja sig väsentligt åt beroende på när och var i landet det inträffar.

I det förnyade vädervarningssystemet är vädrets konsekvenser i fokus. Istället för fasta kriterier som är desamma över hela landet, ligger en helhetsbedömning av den specifika situationen till grund för när varning utfärdas. En del av denna bedömning sker utifrån regionalt anpassade tröskelvärden.

Regionalt anpassade varningar innebär att SMHIs samverkan med till exempel länsstyrelserna fördjupats, inför att en varning utfärdas.

Med de nya varningarna blir det enklare att förstå vilka problem som vädret kan orsaka.

Varningssymboler i det förnyade vädervarningssystemet
I det förnyade varningssystemet benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar.

 

Viktig information i nationell vägledning

Samtliga aktörer som berörs av vädervarningar behöver förstå vad det förnyade varningssystemet innebär och hur det påverkar den egna verksamheten. Därför finns Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete som ett stöd i detta arbete. 

Nationell vägledning för vädervarningar - samhällsaktörernas arbete

Utbildning för samhällsaktörer

SMHI har också tagit fram utbildningsmaterial i form av bland annat korta videofilmer. Materialet finns samlat i Grundutbildning samhällsaktörer.   

Om informations- och utbildningsmaterial om förnyade vädervarningar

Nya sätt att få notifieringar om vädervarningar

I och med att det förnyade vädervarningssystemet infört har möjligheten att få information om publicerade vädervarningar via e-post upphört. Därför behöver samhällsaktörer välja andra sätt för att få notifieringar om vädervarningar. I det förnyade systemet finns tre alternativ:

  • Via meddelandeutskick från WIS (rekommenderas i första hand)
  • Via SMHIs väderapp
  • Via egen framtagen tjänst som hämtar öppna data från SMHI

Observera att detta även gäller notifieringar för varningar och meddelande vid höga temperaturer.

Om notifieringar till samhällsaktörer vid vädervarningar