Tröskelvärden för vädervarningar

Tröskelvärden är regionalt anpassade värden för vädervarningar som SMHI använder i det förnyade vädervarningssystemet, för att initiera beslut- och samverkansprocessen inför beslut om vädervarning. Tröskelvärdena är överenskomna mellan SMHI och länsstyrelserna.

SMHI äger och förvaltar det dokument som beskriver det som ingår i SMHIs nationella bedömningsstöd inför vädervarningar. Detta dokument innehåller beslutade tröskelvärden samt nationella riskfaktorer och generella påverkansexempel. Utveckling och utvärdering av innehållet sker i samverkan med regionala och nationella aktörer. 

Tröskelvärden för Konsekvensbaserade varningar, version 2 (637 kB, pdf)

Behov av ändrade tröskelvärden?

Uppmärksammande av behov av förändrade tröskelvärden, nationella riskfaktorer och generella påverkansexempel kan ske från såväl SMHI som länsstyrelserna. Uppmärksammande kan ske bland annat genom utvärderingsinsatser efter gångna vädervarningar och genom andra insatser inom länet, exempelvis workshops/ övningar om vädervarningar, där behov av ändringar belysts. 

Uppmärksammande av behov av förändrade tröskelvärden, nationella riskfaktorer och generella påverkansexempel kan även ske genom dialog mellan SMHI och andra aktörer med särskild kompetens, till exempel Skogsstyrelsen. 

Det finns alltså ett gemensamt ansvar att uppmärksamma behov av ändringar i det nationella bedömningsunderlaget.