Nationell vägledning för vädervarningar - samhällsaktörernas arbete

Samtliga aktörer som berörs av vädervarningar behöver förstå vad varningssystemet innebär och hur det påverkar den egna verksamheten. Därför finns en nationell vägledning för vädervarningar som ett stöd i detta arbete. 

Det är respektive aktörs ansvar att integrera och utveckla det förnyade varningssystemet i egen organisation. Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete är ett stöd. Vägledningen beskriver roller, förväntningar och komponenter i varningssystemet. 

Olika informationsbehov

Vägledningen är indelad i information för olika behovsgrupper, från allmän information till olika fördjupningsnivåer. Beroende på vem läsaren är kan hen välja vilken information som är relevant att läsa med hjälp av de tydliga taggningar som finns för olika avsnitt.

 

Framtagen i samverkan 

SMHI ansvarar för vägledningens innehåll, men det är framtaget i samverkan med aktörer från hela det svenska krisberedskapssystemet.

Nationell vägledning för vädervarningar - samhällsaktörernas arbete, upplaga 3 (1,7 MB, pdf)