Informations- och utbildningsmaterial till SMHIs varningssystem

För att underlätta övergången till det förnyade vädervarningssystemet finns en mängd informations- och utbildningsmaterial. Grundutbildning Samhällsaktörer är webbaserad och består av fyra utbildningsmoduler (video) och ett frågeformulär. SMHI och MSB har också tagit fram utbildningsmaterial om vädervarningsmodulen i WIS.

Utbildnings- och informationsmaterial är fritt tillgängligt att använda och ladda ned från smhi.se.

Grundutbildning samhällsaktörer

Grundutbildningen ger en inblick i förändringarna och syftar till att skapa en översiktlig förståelse för det nya sättet att arbeta med vädervarningar i det förnyade systemet.

Utbildningen består av ett antal filmer på SMHIs Vimeo (introduktion samt modul 1-4) och tillhörande presentationer (Powerpoint-filer). Det finns också ett produktblad om Grundutbildning Samhällsaktörer.

Grundutbildningen är framtagen inom ramen för införandeprojektet för förnyade vädervarningar. Innehållet nedan är aktuellt fram till dess att en ny version av utbildningen lanseras. Notera att i befintlig upplaga av utbildningen finns hänvisning till Nationell vägledning upplaga 1. 

Vädervarningsmodul i WIS

Samhällsaktörer rekommenderas att använda WIS för notifieringar om vädervarningar.

Beroende på typ av aktör i WIS och vilka rättigheter användaren har fått av sin WIS-administratör har man som användare olika tillgång till information. 

WIS-användare
Grupp

Vilka aktörer ingår i gruppen?

WIS-användare med standard-rättigheter
 
Regionala aktörer eller Nationella aktörer enligt indelning i WIS. I Nationella aktörer ingår nationella myndigheter. I Regionala aktörer ingår generellt sett kommuner, regioner och länsstyrelserna.
 

WIS-användare med särskild rättighet vid väder-varningar

Användare som tillhör en länsstyrelse kan utöver standardrättighet få en särskild rättighet för vädervarningar i WIS. Det innebär att användaren kan besvara ställningstaganden och nationella varningsutvärderingar för det egna länet.

WIS-användare som inte har standard-rättighet

Övrig aktör eller Utländsk aktör enligt indelning i WIS. Exempelvis elbolag, VA-bolag, flygplatser, Röda korset

MSB och SMHI har i samverkan tagit fram ett utbildningsmaterial för den nya vädervarningsmodulen i WIS. Materialet består av tre Powerpoint-presentationer: