Varning för stark kyleffekt

När temperaturen är tillräckligt låg samtidigt som det är blåsigt utfärdar SMHI varningar för stark kyleffekt.

Gul varning

Varningar för stark kyleffekt kan utfärdas på gul nivå. För att en varning ska utfärdas krävs det att medelvinden är minst 10 m/s och att den effektiva temperaturen når 28 minusgrader eller kallare. Med effektiv temperatur menas den temperatur som en person upplever, om hänsyn tas till vindens kylande effekt.

Symbol för gul varningsivå
Varningar för stark kyleffekt utfärdas bara på gul varningsnivå.

Konsekvenser vid varningsnivå

Exempel på vad kyleffekt kan ge för påverkan.