Varning för medelvind till havs

SMHI utfärdar varningar när det väntas det blåsigt väder till havs som kan innebära konsekvenser för människor på sjön.

Gul, orange och röd varningsnivå

Varningar för medelvind till havs kan utfärdas på gul, orange och röd nivå beroende på hur blåsigt det förväntas bli och vilka konsekvenser det riskerar att medföra.

För att en gul varning ska utfärdas krävs den en medelvind på 14 m/s eller över. Vid 25 m/s övergår det till orange varningsnivå och vid medelvind över 30 m/s utfärdas varning på röd nivå. 

Symbol för gul, orange och röd varningsnivå.
Varning för medelvind till havs kan utfärdas på samtliga tre varningsnivåer - gul, orange och röd.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan de olika varningsnivåerna för medelvind till havs kan innebära.