Varning för höga flöden

Höga flöden medför höga strömningshastigheter i vattendrag och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget.

Gul, orange och röd varning

Varningarna för höga flöden i vattendrag kan utfärdas på gul, orange eller röd nivå beroende på hur högt flödet väntas bli. Som tröskelvärden för att utfärda varningar används återkomsttider, som beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är. 

  • Gul varningsnivå motsvarar flöden med 5-25 års återkomsttid.
  • Orange varningsnivå motsvarar flöden med 25-50 års återkomsttid.
  • Röd varningsnivå motsvarar flöden med mer än 50 års återkomsttid.

Lär dig mer om återkomsttider 

För översvämning av känsliga objekt längs vattendrag och sjöar kan SMHI utfärda varningar för översvämning.

Lär dig mer om varningar för översvämning

Symbol för gul, orange och röd varningsnivå.
Varningar för höga flöden i vattendrag kan utfärdas på samtliga varningsnivåer - gul, orange och röd.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan de olika varningsnivåerna för höga flöden kan ha i vattendragen.