Varning för nedisning till havs

Kallt havsvatten som spolas eller stänker upp på fartyg kan orsaka tjocka lager is som i värsta fall påverkar fartygets stabilitet. Därför varnar SMHI för nedisning i våra omkringliggande farvatten under vinterhalvåret.

Gul varningsnivå

Varningar för nedisning utfärdas på gul nivå, men kan kategoriseras som måttlig eller svår beroende på hur snabbt isen kan växa till. Det i sin tur beror på luftens och vattnets temperatur i kombination med våghöjd och vind.

Gul varningssymbol
Varning för nedisning utfärdas bara på gul varningsnivå.

Måttlig och svår nedisning

Måttlig nedisning innebär potential för 1-3 cm tillväxt på fyra timmar, medan svår nedisning innebär en tillväxt på 4 cm eller mer på samma tidsperiod.

Nedisningsvarningar utfärdas till havs och i Vänern.

Konsekvenser av nedisning

Lär dig mer om nedisning till havs