Varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp

Vädervarningar från SMHI är konsekvensbaserade, de baseras på de följder en viss vädersituation kan ha i ett geografiskt område. Aktuella varningar finns i SMHIs varningstjänster på smhi.se och i SMHIs väderapp.

Vädervarningar benämns gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden. Eftersom varningarna är baserade på konsekvenser betyder även en gul varning att enskilda och samhällsaktörer behöver förbereda sig.

Text, symbol och färg

I våra tjänster på smhi.se och i SMHIs väder-app beskrivs varningsnivå med text och symbol som har olika färg och form vilket kommer underlätta för personer med synvariationer, till exempel färgblinda. 

Varningssymboler i det SMHIs vädervarningssystemet
Vädervarningarna är baserade på de konsekvenser som ett visst väder kan innebära. Även en gul varning betyder att enskilda och samhällsaktörer behöver förbereda sig. 

Varningsinformation på smhi.se

Källa: SMHI

Varningsinformation presenteras på svenska och engelska på smhi.se. Här finns samlad varningsinformation för innevarande dag och tre dagar framåt.

Aktuella varningar presenteras i en interaktiv och zoombar karta och i klickbara kort med detaljerad varningsinformation. För respektive varning finns information om varningstyp, varningsnivå, områdesbeskrivning, påverkansexempel och tid. Varningsområden är specifikt markerade i kartan. För de flesta varningstyper är områdena frihandsritade, det vill säga inte baserade på fasta varningsområden.

Användaren kan filtrera informationen för att se relevanta varningar för det område hen är intresserad av. I varningstexten finns också information om eventuell osäkerhet i prognosen.

Varningstjänsten på smhi.se - exempel oktober 2021
I varningstjänsten på smhi.se finns samlad varningsinformation för innevarande dag och tre dagar framåt. Användaren kan filtrera informationen för att se relevanta varningar för det område hen är intresserad av. Förstora Bild

Varningsområden är numera specifikt markerade i kartan. Tidigare baserades hela varningskartan på fördefinierade varningsdistrikt. Nu ritas det område som berörs in manuellt för de flesta typer av varningar.

Exempel på påverkan vid varning

Varje varningstyp innehåller information om vilken påverkan som kan förväntas vid den situation som varningen gäller. Vid en varning för till exempel ymnigt snöfall kan användaren hitta information med exempel på vilken typ av påverkan som kan tänkas uppstå. Det kan handla om trafikstörningar, störningar i el- och teleförsörjning med mera.

Tack vare fördjupad dialog mellan SMHI och regionala aktörer i samband med utfärdandet av varningar kan påverkansbeskrivningen göras relevant och användbar vid det specifika varningstillfället.

Påverkansexempel - klipp från varningstjänst oktober 2021
Vid en varning kommer användaren att kunna hitta information med exempel på vilken typ av påverkan som kan tänkas uppstå. Förstora Bild

Information om aktuella varningar i väder-appen

Källa: SMHI

I SMHIs väderapp visas information om aktuella varningar som berör den ort användaren valt på appens startsida. Det finns också möjlighet att ta del av gällande varningar för hela Sverige, via en flik i appens meny.

SMHIs väderapp - varningsinformation oktober 2021
I SMHIs väderapp visas information om aktuella varningar som berör den ort användaren valt på appens startsida. Ett klick vidare finns fördjupad varningsinformation för vald ort och möjlighet att ta del av varningar för hela landet. Förstora Bild