Varning för åskoväder

Ett åskoväder innebär ofta en kombination av blixtar, kraftiga vindbyar, skyfall och hagel. SMHI utfärdar varningar vid tillfällen när ett åskoväder väntas bli kraftigt.

Gul och orange varningsnivå

Varningar för åskoväder kan utfärdas på gul och orange nivå beroende på hur kraftigt åskovädret väntas bli och vilka konsekvenser detta riskerar att medföra.

Symboler för gul och orange varningsivå
Varning för åskoväder kan utfärdas på gul och orange varningsnivå.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan varningar för åskoväder kan ha vid olika varningsnivåer.

Osäkerheter vid åskoväder

Vid åskoväder förekommer ofta stora lokala variationer, vilket innebär att det kan bli stor påverkan på enstaka platser. Om det exempelvis väntas kraftiga skurar i samband med åskoväder kan det på enskilda platser medföra stora konsekvenser samtidigt som det på andra platser inom samma område inte alls blir någon stor påverkan. Om det däremot är åska längs med en front kan konsekvenserna inom ett större område bli mer lika.  

Osäkerheterna i samband med varning för åskoväder beskrivs i varningstexten.