Varning för vind i kombination med snöfall på kalfjället

SMHI utfärdar varningar när det väntas kraftigt snöfall tillsammans med blåst, som innebär konsekvenser för människor som vistas på fjället. I varningen gäller kombinationen snöfall och medelvind som är medelvärdet av vindhastigheten under tio minuter. 

Gul, orange och röd varningsnivå

Varningar för vind i kombination med snöfall på kalfjället kan utfärdas på gul, orange och röd nivå beroende på hur mycket snö som väntas komma, hur blåsigt det väntas bli och vilka konsekvenser detta riskerar att medföra.

Gränsen för kalfjäll

Gränsen för kalfjäll varierar beroende på område, men är uppskattad till 900 meter över havet för Dalarnas- och Jämtlands län samt 700 meter över havet för Västerbottens- och Norrbottens län.

Symbol för gul, orange och röd varningsnivå.
Varningar för vind i kombination med snöfall i fjällen kan utfärdas på samtliga varningsnivåer - gul, orange och röd.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan de olika varningsnivåerna för vind i kombination med snöfall kan ha på kalfjället.

Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som kan bidra till att konsekvenserna av vind i kombination med snöfall blir större. En riskfaktor kan vara tid på dygnet och tid på året, då det kan påverka hur många människor som befinner sig på kalfjället. 

Tidigare och efterföljande väder kan också påverka hur stora konsekvenserna blir. Snöar det exempelvis under en längre period kan det medföra en större påverkan även vid lägre intensitet.