SMHIs meddelanden

Utöver varningar publicerar SMHI även Meddelanden om vädersituationer där särskilt utsatta grupper i samhället berörs, eller när det handlar om en indirekt fara som kan uppstå på grund av rådande väderförhållanden.

SMHI kan utfärda meddelanden för brandrisk, vattenbrist och höga temperaturer. Höga temperaturer kan även utfärdas som varning medan brandrisk och vattenbrist endast finns som meddelanden.

Skillnaden mellan meddelande och varning

Meddelanden utfärdas när det endast är särskilt känsliga grupper som riskerar att få problem eller när rådande väderläge ger förutsättningar för att en händelse eller konsekvens ska kunna uppstå. En varning utfärdas till skillnad från meddelande när vädret på egen hand väntas medföra konsekvenser i samhället i stort.

Exempel på förutsättningar för meddelanden

  • Vid Meddelande om risk för gräsbrand eller skogsbrand har väderläget gjort att det blivit väldigt torrt i skog och mark vilket ger en ökad risk för att en brand kan uppstå och/eller spridas.
    Mer om meddelande om brandrisk
  • Meddelande om höga temperaturer vänder sig främst till riskgrupper som är särskilt känsliga för perioder med värme och den ökade påfrestning som det kan innebära.
    Mer om meddelande om höga temperaturer
  • Meddelande om risk för vattenbrist utfärdas när grundvattennivåer och vattenflöden är ovanligt låga och förväntas fortsätta vara låga de närmaste veckorna.
    Mer om meddelande om risk för vattenbrist