Varning för vind på kalfjället

När det väntas bli tillräcklig blåsigt på kalfjället att vinden kan medföra konsekvenser utfärdar SMHI en varning. På kalfjället är det medelvind vi varnar för, det vill säga ett medelvärde av vindhastigheten under en 10-minuters period.

Gul, orange och röd varningsnivå

Varningar för vind på kalfjället kan utfärdas på gul, orange och röd nivå beroende på hur blåsigt det väntas bli och vilka konsekvenser detta riskerar att medföra. På kalfjället varnar SMHI för medelvind, det vill säga ett medelvärde av vindhastigheten under en 10-minuters period.

Gränsen för kalfjäll

Gränsen för kalfjäll varierar beroende på område, men är uppskattad till 900 meter över havet för Dalarnas- och Jämtlands län samt 700 meter över havet för Västerbottens- och Norrbottens län.

Symbol för gul, orange och röd varningsnivå.
Varning för vind på kalfjället kan utfärdas på samtliga tre varningsnivåer - gul, orange och röd.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Riskfaktorer

Det finns ett antal riskfaktorer som kan bidra till att konsekvenserna av vinden på kalfjället blir större. Exempelvis kan tid på dygnet och tid på året påverka hur många människor som befinner sig på kalfjället. Har det tidigare dygn fallit mycket snö är risken för snödrev extra stor. Om det också utöver vinden väntas regn kan det öka risken för förfrysning.