Varning för vind

SMHI utfärdar varningar när det väntas tillräckligt blåsigt väder för att kraftiga vindbyar över land ska ge konsekvenser i samhället. Byvind är den maximala vindstyrkan som uppnås under korta vindstötar.

Gul, orange och röd varningsnivå

Varningar för vind kan utfärdas på gul, orange och röd nivå beroende på hur blåsigt det väntas bli och vilka konsekvenser detta riskerar att medföra.

Varningen tar hänsyn till styrkan på byvinden, alltså den maximala vindstyrkan som uppnås under korta vindstötar.

Symbol för gul, orange och röd varningsnivå.
Varningar för byvindar kan utfärdas på samtliga tre varningsnivåer - gul, orange och röd.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan vinden kan ha vid de olika varningsnivåerna.

Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som kan bidra till att konsekvenserna av kraftig vind blir större. Till exempel kan en för området ovanlig vindriktning öka risken för trädfällning. Blöt mark kan också bidra till ökad risk för trädfällning, är det däremot tjäle i marken minskar risken.

Tidpunkt på dygnet eller årstid kan också påverka hur stora konsekvenserna blir. Under sommaren finns ofta fler lösa föremål i våra trädgårdar som exempelvis studsmattor, trädgårdsmöbler och byggställningar vilka riskerar att blåsa iväg. Dessutom ökar risken för trädfällning när träden har löv.

En annan riskfaktor är föregående och efterföljande väder. I exempelvis situationer där samhället redan är starkt påverkat av tidigare oväder kan det medföra att efterföljande väder förvärra problemen.