Varning för snöfall

SMHI varnar när det väntas kraftigt snöfall som kan medföra konsekvenser i samhället. Konsekvenserna varierar beroende på var i landet de stora snömängderna väntas.

Gul, orange och röd varningsnivå

Varningar för snöfall kan utfärdas på gul, orange och röd nivå beroende på hur mycket snö som väntas komma och vilka konsekvenser detta riskerar att medföra.

Symbol för gul, orange och röd varningsnivå.
Varning för snöfall kan utfärdas på samtliga tre varningsnivåer - gul, orange och röd.

Snöfall påverkar olika i olika delar av landet

Konsekvenserna vid ett snöfall kan variera stort beroende på var i landet snön faller. Stora snömängder i en storstad i södra Sverige ger exempelvis större påverkan på samhället än om snön faller i Norrlands inland.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på konsekvenser som snöfall kan medföra för de olika varningsnivåerna gul, orange och röd.

Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som kan bidra till att konsekvenserna av snöfallet blir större. Riskfaktorer kan vara tidpunkt på dygnet, tid på året samt om det är lov och högtider vilket kan medföra ökad trafik och därmed större påverkan på samhället.

Tidigare och efterföljande väder kan också påverka hur stora konsekvenserna blir. Snöar det exempelvis under en längre period kan det medföra en större påverkan även vid lägre intensitet. Lufttemperaturen påverkar också snöns densitet och egenskaper som i sin tur kan ge påverkan i samhället.