Varning för regn

SMHI utfärdar varning för regn då stora regnmängder förväntas medföra konsekvenser i samhället. Det finns två typer av varningar där den ena, skyfallsliknande regn, innebär mycket kraftigt regn under kort tid. Den andra varningstypen, regn, innebär kraftigt och ihållande regn.

Gul och orange varningsnivå

Varning för skyfallsliknande regn kan utfärdas på gul och orange varningsnivå beroende på vilka konsekvenser regnet kan medföra.

Varning för regn utfärdas bara på gul nivå, men kan ge upphov till varningar för höga flöden eller översvämning på gul, orange eller röd nivå.

Skillnad på regn och skyfallsliknande regn

Vid varning för regn handlar det om kraftigt ihållande regn vilket innebär att regnet faller under en tidsperiod som är ungefär ett dygn.

När varningen gäller skyfallsliknande regn handlar det om mycket kraftigt regn som faller under en tidsperiod av några timmar. Detta kan på kort tid ställa till med stora konsekvenser i samhället.

Symboler för gul och orange varningsivå
Varning för regn utfärdas bara på gul varningsnivå. Varning för skyfallsliknande regn kan utfärdas både på gul och orange nivå.

Konsekvenser vid regn

Generella exempel på konsekvenser som regn kan medföra.

Konsekvenser vid skyfallsliknande regn

Generella exempel på konsekvenser som skyfallsliknande regn kan medföra för de två varningsnivåerna gul och orange.

Riskfaktorer vid regn

Det finns faktorer som kan göra att konsekvenserna av kraftigt regn blir större. Långvariga regn före ett kraftigt regn kan begränsa markens förmåga att ta upp vatten vilket kan leda till mer omfattande konsekvenser. Omvänt kan en period med torka före ett kraftigt regn minska konsekvenserna. 

Vid skyfallsliknande regn är det oftast mindre områden eller enstaka platser som drabbas. Störst problem blir det oftast i städer där marken har en begränsad förmåga att ta upp vatten.