Varning för höga temperaturer

Hög temperatur under en längre tid kan vara skadligt för hälsan. Därför utfärdar SMHI varningar för höga temperaturer. Både dygnets maximala temperatur och antal sammanhängande dygn med hög värme ligger till grund för utfärdande av en varning.

Gul och orange varningsnivå

Varningar för höga temperaturer kan utfärdas på gul och orange nivå beroende på hur hög temperaturen väntas bli samt under hur lång tid och vilka konsekvenser det riskerar att medföra.

En gul varning utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader eller mer under tre till fyra dagar i följd. Orange varning utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 30 grader under 5 dagar i följd. Orange varning kan också utfärdas om dygnets högsta temperatur förväntas uppnå 33 grader minst tre dagar i följd.

Symboler för gul och orange varningsivå
Varning för höga temperaturer kan utfärdas på gul och orange nivå.

Konsekvenser vid olika varningsnivåer

Generella exempel på vilken påverkan de olika varningsnivåerna för höga temperaturer kan innebära.

Utöver varning kan meddelanden om höga temperaturer utfärdas. Det sker vid en lägre nivå och vänder sig främst till riskgrupper.

Lär dig mer om meddelanden för höga temperaturer