Meddelade om brandrisk

Det finns två olika sorters meddelande om brandrisk, risk för gräsbrand och risk för skogsbrand. Meddelanden om brandrisk kan inte övergå till en varning.

Risk för gräsbrand och risk för skogsbrand

Brandrisk kan enbart utfärdas som ett meddelande.

Meddelande om risk för gräsbrand

Meddelande om risk för gräsbrand utfärdas främst under våren när vädret är torrt och det finns fjolårsgräs som lätt kan antändas. Fukt i gräset och vindhastighet är parametrar som beaktas när meddelande om risk för gräsbrand utfärdas. Gräsbrandsrisken avtar när årets nya gröna gräs vuxit upp.

Meddelande om risk för skogsbrand

Risken för skogsbrand är vanligtvis som störst under vår och sommar då det varit torrt väder under längre perioder. För att bedöma hur lätt en eventuell brand kan spridas tittar SMHI på hur torrt det är i skog och mark samt väder och vind. Är risken tillräckligt stor utfärdas ett meddelande om risk för skogsbrand.

Följ prognoser för brandrisk i skog och mark

Fördjupad information om brandriskprognoser

Konsekvenser vid brandrisk

Generella exempel på konsekvenser vid risk för gräsbrand och skogsbrand i nivå med utfärdande av meddelande.