Års- och månadsstatistik

Se och ladda ner filer

Data har tillgängliggjorts i samarbete med Naturvårdsverket