Sommaren 2023 - Sommaren som bytte karaktär

Sommaren 2023 går till historien som sommaren som bytte karaktär. Tidiga semesterfirare kommer att minnas en torr sommar, i söder med risk för vattenbrist och omfattande eldningsförbud, medan de som sparade på sin sommarledighet fick fira den i omfattande skuraktivitet som tidvis berörde hela Sverige. Därtill höga flöden och översvämningar. Som helhet blev sommaren 2023 rekordregnig i bland annat Örebro, Västerås och Delsbo.

Sommarens händelse

Regnet var för många ovanligt efterlängtat när det framåt juli äntligen kom på lite bredare front. Men framåt augusti var det nog många som tyckte att det började bli lite för mycket, skulle det aldrig sluta vräka ner? Den väderhändelse vi minns från sommaren var väl tveklöst när stora delar av Sverige fullkomligt överfylldes av vatten den 6-11 augusti, då ovädret som fick heta Hans parkerade över Sverige. Front efter front fyllde på med vind, åska och omfattande nederbörd vilket bidrog till extremt höga flöden i vattendrag, översvämningar och med vinden höga vattenstånd på västkusten.

Temperatur - Sommaren nära normalperioden trots en mycket varm inledning

Trots en mycket varm inledning hamnade sommaren 2023 som helhet nära normal temperatur för sommaren (normalperiod 1991-2020). I norr var det förhållandevis varmast och där en dryg grad över normalt.

Men tittar man lite bakom denna statistik så ser man det som kanske är mer intressant: juni var flera grader varmare än normalperioden i stort sett i hela landet, och juli var kallare med undantag av norra fjällkedjan.  

Nuvarande normalperiod 1991-2020 har ju inte kunnat användas mer än ett par år, så för att jämföra med somrarna längre bakåt i tiden får vi titta på normalperioden 1961-1990.
Då kan man notera att temperaturöverskottet under sommarperioden som helhet var mindre än 2018 och ungefär detsamma som för åren 2019-2022. En skillnad mot förra året 2022 är att temperaturöverskottet då återfanns framför allt i sydost, under 2023 gällde det allra mest i norr.

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, sommaren 2023 (normalperiod 1991-2020).
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för sommaren 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Natten till den 8 augusti blev den enda tropiska natten under sommaren 2023 då åtta stationer längs Norrlandskusten höll sig ovanför 20-gradersstrecket hela natten.

Säsongens högsta temperatur blev 31,1° och rapporterades vid två tillfällen: Dels från Östmark-Åsarna i Värmland 15 juni, dels från Haparanda och Övertorneå i Norrbotten den 8 augusti.

Jämförelse med tidigare somrar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under sommaren i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under sommaren (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under sommaren (data från CRU). Förstora Bild

Högsommardygn

Ett högsommardygn definieras av att maxtemperaturen når upp till 25 °C eller mer. Maximitemperaturen under dygnet räknas från föregående dygn klockan 20 svensk sommartid till klockan 20 innevarande dygn. 

Antalet högsommardygn nådde knappt upp till 20 under sommaren. 20 dygn nåddes i sydöstra Sveriges inland och som jämförelse nådde båda de varma somrarna 2019 och 2020 runt 30 högsommardygn i ungefär motsvarande område. I nordöstra Sverige var antalet runt 10 vilket är liknade somrarna 2019 och 2020.

Under den mycket varma sommaren 2018 var det lokalt cirka 50 högsommardygn.

Antal högsommardygn under sommaren 2023.
Antal högsommardygn under sommaren 2023. Förstora Bild

Nederbörd - Sommaren blöt trots en torr inledning

En mycket torr juni uppvägdes av omfattande nederbördsmängder under senare delen av sommaren, och sommaren som helhet blev på många håll i landet ovanligt blöt.

Med nederbördsrika fronter och lokala intensiva skurar sattes nya dygnsrekord såväl som månadsrekord och säsongsrekord.
Sommarens största totala nederbörd blev 555,7 mm i Eftra i Halland.

För en del orter i södra och mellersta Sverige med långa mätserier rapporterades nya rekordmängder totalt för sommarmånaderna. Här är några exempel för stationer med långa eller mycket långa mätserier.

  • Örebro 445,0 mm. Tidigare rekord 402,9 mm år 1898
  • Delsbo/Bjuråker 401,1 mm. Tidigare rekord 325,9 mm år 1993.
  • Falköping-Valtorp 392,0 mm. Tidigare rekord 384,5 mm år 2004.
  • Västerås 390,9 mm. Tidigare rekord 356,9 mm år 2012.
  • Hudiksvall 372,0 mm. Tidigare rekord 349,6 mm år 1956.
  • Vadstena 367,7 mm. Tidigare rekord 352,6 mm år 1960.
  • Göteborg fick med 380,8 mm den femte regnigaste sommaren efter 1912, 1907, 1939 och 1987.

Rekordblöt sommar för några stationer

Torrt i juni

Men vi ska inte tappa bort den torra inledningen på sommaren. Månaden juni blev den torraste junimånaden på över hundra år på ett flertal ställen, däribland Uppsala.

Den norra delen av fjällkedjan fick senare under sommaren inte ta del av de omfattande nederbördsområdena utan det förblev torrt. Både Abisko och Katterjåkk rapporterade ovanligt lite nederbörd under sommaren 2023. Minst nederbörd under sommaren fick Abisko med 73,0 mm. Det innebar den torraste sommaren där sedan 1986.

Ett annat område med sparsam nederbörd är södra Gotland, där Hoburg fick 102,3 mm. Där var det dock ännu torrare så sent som sommaren 2019.

Nederbörden i procent av den normala, sommaren 2023 (normalperiod 1991-2020).
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för sommaren 2023. Förstora Bild

Vind- Vartefter mer blåsigt efter en lugn inledning

Högtryck dominerade med några få undantag i juni, och därmed svaga vindar.

Det lågtrycksbetonade vädret i juli bidrog därefter till en jämförelsevis blåsig julimånad i södra Sverige, om än en jämnblåsig sådan utan några större stormar.

Runt den 8 augusti gav lågtrycket Hans några dagar med friska till hårda vindar, främst längs västkusten där Nidingen hade en byvind på 27,6 m/s och även längs Norrlandskusten där Brämön rapporterade högsta byvind med 27,9 m/s.

Vid samma tillfälle rapporterades i samband med kraftiga fallvindar och omfattande trädfällning stormbyar på 27,0 m/s i Arvidsjaur.

I samband med Hans rapporterades också sommarens lägsta lufttryck från Blomskog i Värmland med 979,9 hPa den 8 augusti.

Sommarens högsta lufttryck rapporterade Mierkenis i Lapplandsfjällen den 18 augusti med 1034,1 hPa.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under sommaren 2023. Förstora Bild

Snö

Den 1 juni låg ännu 33 cm snö på marken vid Katterjåkks station i Lapplands fjällkedja. Snösmältningen gick snabbt och från den 10 juni fanns inte något mätbart snötäcke. Därefter blev ingen snö rapporterad vilket är normalt.

Soltimmar

Antalet soltimmar för sommaren som helhet hamnade omkring det normala. Inga rekord slogs på någon station.

Diagrammet visar sommarens starkt skiftande karaktär med ett rekordstort antal soltimmar på flera håll i juni, medan augusti fått rekordlite sol på sina håll.

Solskenstid sommaren 2023 per månad och station
Solskenstid sommaren 2023 per månad (juni, juli och augusti) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift, angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Illustration SMHI Förstora Bild

Åska

En del åska förekom redan i juni men framför allt under första halvan av augusti.
Intensiva åsk- och regnfronter kring lågtrycket Hans gav över 50 000 registrerade blixturladdningar under kvällen och natten mot den 7 augusti längs ostkusten i söder och sedan under dagen vidare över stora delar av Norrland.

Juni

Sommaren startade svalt, men redan några dagar in i juni gjorde varmluften entré och vi fick snabbt stigande temperaturer, först i söder, men vartefter även i norr.
Från mitten av juni var det varmare än normalt (normalperiod 1991-2020) i hela landet och såväl i norr som söder rapporterades temperaturer på över 30 grader. Men med värmen skapades en del åska och då lite lägre temperaturer i samband med regn, exempelvis i Norrland kring midsommar.
Det lilla regn som kom var nog för det mesta ganska efterlängtat då inledningen på sommaren var nederbördsfattig med bara enstaka uppmätta millimeter nederbörd. Men från midsommar och framåt fanns lite mer skuraktivitet, främst i Norrland men även i söder.
Ett djupt lågtryck vid månadsskiftet la sedan en grund till den anmärkningsvärda nederbördsstatistiken för juli månad.

Juli

Med övergång till juli blev nu vädret lågtrycksbetonat och svalare. Med undantag för enstaka besök av högtrycksryggar som gav sol med stigande temperaturer var det svalt för årstiden i hela landet.
Fronter med intensiva skurar passerade från söder till norr under i stort sett hela juli.

Över Europa etablerade sig extremt varma luftmassor med värmeböljor och skogsbränder som effekt. Öster om Skandinavien tog sig varmluften successivt norrut med hjälp av den sydliga luftströmmen öster om våra lågtryck och vidare in över norra Norrland med den ostliga luftströmmen norr om lågtrycken.
Detta gav oss, mot slutet av juli och in i augusti, sommardagar som var varmare än normalt i norr, trots att det var fortsatt svalt och ostadigt i söder.

Augusti

Augusti inleddes med värme i norr och ostadigt i söder, men bara några dagar in i augusti slog ett ovanligt lågtryck till  med omfattande nederbörd.
Det bromsades upp över Sverige, och under flera dagar svepte front efter front in på lite olika banor. 

Väderläget blev lite märkligt då högsommarvärme längst i norr sammanföll med busvädret Hans söder därom. Men detta bröts abrupt den 8 augusti med kraftiga fallvindar och omfattande trädfällning på många håll i främst Västerbotten och södra Lappland.

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, 8 augusti 2023 (normalperiod 1991-2020).
8 augusti, medeltemperaturavvikelse från normalperioden 1991-2020. Förstora Bild

Efter en kortare stabilisering blev slutet av sommaren ganska normalt för årstiden med blandat väder, dock fortsatt något varmare än normalt i norr.