Juni 2023 - Mycket varm med långvarig torka

Juni 2023 blev trots en kylig inledning varm eller mycket varm i hela Sverige. I främst södra Sverige var det från omkring nationaldagen och framåt med få undantag varma luftmassor som dominerade. Trots en del kraftigare regnområden blev juni övervägande torr eller mycket torr. I framför allt mellersta Sverige var torkan mycket långvarig.

Temperatur 

Under inledningen av juni var det en del kyliga nätter med lokalt de lägsta junitemperaturerna på 30-60 år. Den lägsta temperaturen rapporterades från Tarfala (1144 möh) i Kebnekaisefjällen med -7,0° den 1 juni. Den lägsta temperaturen för stationer på lägre höjd var -5,4° i Rensjön samma datum.

I norra Sverige var det förhållandevis kyligt fram till omkring den 10 juni. Från omkring nationaldagen och framåt låg däremot södra Sverige nästan oavbrutet i varma eller mycket varma luftmassor. Allra varmast var det den 15 juni med 31,1° i Östmark-Åsarna i Värmland.

Några tropiska nätter (minimitemperatur ≥ 20,0°) förekom dock inte under juni i Sverige.

Sammantaget innebar det att hela Sverige fick varmare än normalt i juni (referensperiod 1991-2020). De största temperaturöverskotten återfanns i norra Götaland, västra Svealand och sydvästra Norrland. I dessa områden hade flera stationer en av sina tre varmaste junimånader.

Skövde i Västergötland (startår 1915) och Blomskog i södra Värmland (startår 1964) slog respektive tangerade sina tidigare rekord för högsta månadsmedeltemperatur i juni. 

Sverigekarta som visar medeltemperaturens avvikelse från det normala under juni 2023
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för juni 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under juni 2023
Månadsmedeltemperaturen under juni 2023. Förstora Bild

 

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare junimånader i Sverige och globalt

Juni 2023 blev i Sverige den femte, eller om man så vill den sjätte, mycket varma junimånaden i rad. Detta efter en lång rad tidigare år då juni var en månad utan nämnvärd ökande temperaturtrend.

Medeltemperaturer i juni i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i juni (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i juni (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Under den första halvan av juni var det övervägande torrt väder som dominerade i Sverige. Under två dygn, den 10 respektive 13 juni, rapporterades överhuvudtaget ingen nederbörd från någon av SMHIs väderstationer.

Under andra halvan av juni började en del kraftigare områden med regnskurar och åska ge sig tillkänna. Rödkallen utanför Norrbottenskusten fick 69,0 mm på midsommarafton den 23 juni. Under månadens sista dygn föll hela 101,8 mm i Kölsillre i västra Medelpad.

Torraste junimånaden i Uppsala sedan 1700-talet

En del områden i bland annat Svealand och sydöstra Norrland fick inte del av de kraftigare regnområdena och där blev månaden mycket torr.

Kanske mest anmärkningsvärt var Uppsala där man med sammanlagt endast 4,8 mm hade sin torraste juni sedan 1798 när det föll 3 mm.

I Falun blev det nytt rekord med 5,5 mm. Det tidigare junirekordet i mätserien som startade 1860, var 12,3 mm i juni 1982.

I övrigt kan nämnas Junsele i Ångermanland där det var den torraste junimånaden sedan 1909. 

Sverigekarta som visar nederbördens avvikelse från det normala under juni 2023
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för juni 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördssumma under juni 2023
Nederbördssumma under juni 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i juni 2023 (663 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i juni 2023 (24 kB, pdf)

Vind

Genom det ofta högtrycksbetonade vädret var det i allmänhet inga kraftigare vindar i södra delen av Sverige. I Lapplandsfjällen var det däremot några tillfällen med mycket blåsigt väder. Som mest noterades vindbyar på 40,7 m/s i Tarfala den 5 juni. Den högsta byvinden vid en kuststation var 22,0 m/s vid Väderöarna i Bohuslän den 30 juni.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under juni 2023. Förstora Bild

Snö

Under månadens första dygn snötäcktes tillfälligt delar av nordligaste Norrland. Annars var det bara Katterjåkk som hade snötäcke under månaden med ett maximalt snödjup på 33 cm på förmiddagen den 1 juni. Från den 10 juni fanns inte heller där något mätbart snötäcke.

Solskenstid

Juni 2023 var soligare än normalt i hela Sverige. I Göteborg, Karlstad, Falsterbo och på Svenska Högarna var månaden till och med rekordsolig.

För landets som helhet var de två soligaste dygnen den 9 och 10 juni.

Sverigekarta som visar antal soltimmar under juni 2023.
Antal soltimmar i juni 2023. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2023
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under juni 2023. Förstora Bild

Åska

Juni kunde i stort sett indelas i en första hälft med i stort sett ingen åska i landet. Från och med den 15 juni var det däremot i större eller mindre omfattning åska i Sverige varje dag. Det åskrikaste dygnet var den 28 juni med 9318 blixturladdningar i Sverige. Över 4000 urladdningar registrerades i övrigt den 20, 26, 27 och 29 juni.

Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under juni 2023
Totalt antal blixtar under juni 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal åskdagar under juni 2023
Antal åskdagar under juni 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Kylig inledning av juni

För årstiden kylig luft strömmade ner över Sverige i början av månaden. Natten till den 1 juni sjönk temperaturen till -2,7° i Kiruna, vilket är det lägsta där i juni sedan 1974. Samtidigt hade man 4 cm nysnö i Kiruna.

Bilden visar en karta över väderläget i norra Europa den 1 juni 2023.
Analys av väderläget klockan 14 den 1 juni 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

En högtrycksrygg växte in västerifrån över landet till den 2 juni, vilket bidrog till en klar och kylig natt i främst Götaland. I Kalmar var det med -0,4° den kallaste juninatten där sedan 1965.

Högtrycksryggen hann ge ännu en klar och kylig natt i Götaland den 3 juni med som lägst -2,7° i Hagshult i Småland. I norr försvagades högtrycksryggen i samband med ett lågtryck och en frontpassage. Det var dock bara fråga om små eller måttliga nederbördsmängder.

Sverige tudelades temperaturmässigt

Den 4 juni bjöd i södra delen av landet på rätt soligt väder och långsamt stigande temperatur. I norra delen av landet molnigt och blåsigt.

Nästa dag förstärktes temperaturskillnaden mellan söder och norr. På flera håll i Götaland och Svealand fick man nu månadens första högsommardag med lite drygt 25°. I norra Norrland var det däremot bara cirka 15° som högst. Tarfala i Kebnekaisefjällen hade nordvästliga vindbyar på 41 m/s.

Nationaldagen den 6 juni blev vädermässigt tudelad i Sverige. I söder var det soligt och varmt med upp till 26,5° i Horn i Östergötland. I norra halvan av landet var det fortfarande mycket moln med en del regnskurar och betydligt svalare.

Nästa dag den 7 juni var i stort sett en repris vädermässigt. I Osby i Skåne noterades säsongens dittills högsta temperatur med 28,5°, medan regn eller skurar förekom i norra halvan av landet. Muodoslompolo i Norrbotten och Karesuando i Lappland fick 10 mm.

Även följande dag fortsatte enligt samma mönster. Målilla i östra Småland noterade ett nytt säsongshögsta med 28,8°. I norra Norrland nådde temperaturen däremot i allmänhet inte över 15°.

Högtryck förstärktes i norr

En väderomläggning skedde i samband med att ett högtryck växte in över norra Skandinavien. Det innebar att natten till den 9 juni blev mycket kylig på många håll. Storlien-Storvallen hade -3,3°, vilket är lägsta junitemperaturen där sedan 1991. Den svala luften i norr utbredde sig ner över södra Sverige, där dagstemperaturen sjönk.

Bilden visar en karta över väderläget i norra Europa den 10 juni 2023.
Analys av väderläget klockan 14 den 10 juni 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Den 10 juni hade högtrycket sitt centrum över södra Finland. Det innebar ostliga vindar i söder och en sydlig luftström över norra Sverige, där dagstemperaturen steg. Lokal nattfrost förekom både i norr och i söder, där Horn i Östergötland hade -1,9°. Ingen av SMHIs stationer hade någon mätbar nederbörd detta dygn.

Efter en kylig natt då Horn i Östergötland ånyo hade -1,9° blev söndagen den 11 juni solig i södra halvan av natten. Längre norrut var det mer moln men med de högsta dagstemperaturerna i landet, Boden i Norrbotten hade 26,7°.

Högtrycket försköts åt sydost och i södra Sverige följde ytterligare en solig dag. Nattfrosterna var dock inte helt över utan Horn hade en ny sådan med -1,8° som lägst. Fortfarande molnigare i norr följt av lite svalare vindar. Varmast var det i mellersta Sverige där Torpshammar i Medelpad hade 27,9°. 

Förstärkning av högtrycket västerifrån

Det högtrycksbetonade och torra vädret bestod i samband med att ett nytt högtryck växte in västerifrån. Den 13 juni blev månadens andra dygn utan mätbar nederbörd på någon station i Sverige.

Onsdagen den 14 juni fortsatte med högtrycksdominerat och mestadels soligt väder. Gendalen i Västergötland noterade månadens och säsongens dittills högsta temperatur med 29,4°.

Nästa dag den 15 juni passerade temperaturen 30°-strecket i Värmland där Östmark-Åsarna noterade denna junimånads högsta temperatur i landet med 31,1°. I övrigt mestadels soligt och torrt i landet.

Låg relativ fuktighet

Under framför allt dygnen 12-15 juni uppmättes för en junimånad mycket låga värden på den relativa fuktigheten. Exempelvis hade Stockholm ett så lågt värde som 8% relativ fuktighet den 12 juni.

Regnskurar började ge sig till känna

En föraning om lite ostadigare väder fick vi den 16 juni när ett band med regn- och åskskurar kom in över södra Götaland där Tingsryd-Degerhaga i Småland uppmätte 25,4 mm. I främst mellersta och norra delen av Sverige var det en övervägande solig dag och på många håll drygt 25°.

Bilden visar en karta över väderläget i norra Europa den 17 juni 2023.
Analys av väderläget klockan 14 den 17 juni 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Lördagen den 17 juni kom en ny impuls med regn och åska in över Götaland söderifrån. Hanö vid Blekingekusten fick 25,3 mm under dygnet. En del åskskurar förekom även i Jämtland och Härjedalen, men annars var det en solig lördag på många håll. Östmark-Åsarna i Värmland var med 30,2° åter varmast i landet, Arvika i Värmland var inte långt efter med 30,1°.

Under söndagen spred sig området med regn och skurar långsamt norrut och fick sin tyngdpunkt över norra Götaland och södra Svealand. Gårdsjö i nordligaste Västergötland rapporterade 26,8 mm och Sunne i Värmland 25,5 mm. Den varmaste luften hittade vi över norra Norrland, där Paharova i Norrbotten nådde 29,2°.

Värmen förstärktes i norr

Den 19 juni nådde temperaturen 30,0° vid Skellefteå flygplats. Bjuröklubb vid Västerbottenskusten hade 28,7°, vilket är det högsta i Bjuröklubb i juni sedan 1953. Spridda regnskurar förekom runt om i landet, men i allmänhet bara med små eller måttliga mängder.

Under tisdagen den 20 juni stabiliserades vädret i Götaland och Svealand, medan regn- och åskskurar växte i omfattning i Norrland. Den varmaste luften fanns fortfarande i norr, där Vidsel i Norrbotten hade 29,5°.

Även nästa dag återfanns de högsta temperaturerna i norra Norrland, där Älvsbyn och Skellefteå flygplats nådde 29,7°. Det förekom fortfarande en del regn- och åskskurar inom varmluften och ett mer sammanhängande regnområde kom in över sydvästra Sverige. Fram till nästa morgon hade detta gett 24,4 mm i Henån i Bohuslän.

Nästa dag, den 22 juni, rörde sig regnområdet upp till mellersta Norrland samtidigt som det förstärktes. Lycksele i södra Lappland fick 47,4 mm och Mierkenis i mellersta Lapplandsfjällen 48,6 mm. I söder skedde samtidigt en stabilisering.

Mycket regnig midsommarafton i norr

Stabiliseringen i söder innebar en del sol nästa dag som var midsommarafton. Regnet i norr hade däremot bromsat upp och gav i framför allt mellersta Lappland och landskapen Västerbotten och Norrbotten stora regnmängder på många håll. Rödkallen utanför Norrbottenskusten fick 69,0 mm. Luleå hade med 44,0 mm sin regnigaste midsommarafton sedan statistiken inleddes 1933 och Piteå med 33,1 mm sin regnigaste midsommarafton sedan 1978.

På midsommardagen den 24 juni låg regnet kvar i norr, men försvagades efterhand. I övrigt i landet växlande molnighet med lokala skurar i exempelvis östra Småland. I Götaland och Svealand var det högsommarvarmt med 25-28 grader.

Midsommarhelgen avslutades under söndagen den 25 juni med mest uppehåll och främst i södra och mellersta Sverige en hel del sol. I större delen av landet var det högsommarvärme med som mest 30,2° i Norrköping.

Kraftigt regn i sydväst

Första veckan efter midsommar inleddes med fortsatt högsommarvärme. Ett område med delvis kraftigt regn kom dock in över södra och västra Götaland samt sydvästra Svealand. Det gav 61,8 mm i Moheda i Småland och 45,2 mm i Knäred i Halland. En del kraftigare regn- och åskskurar bildades även över norra Norrland.

Under tisdagen den 27 juni bromsades regnet i söder och splittrades upp. En del regnskurar med åska förekom i mellersta och nordligaste Sverige, men det var i allmänhet inte fråga om några större mängder. Det var fortsatt högsommarvarmt i främst Svealand och södra Norrland, där det även var minst antal skurar.

Nästa dag växte det till en hel del regn- och åskskurar över framför allt Norrland. Nordanbäck i nordligaste Ångermanland rapporterade 21,1 mm. Götaland och Svealand hade växlande molnighet med bara lokala skurar. Det var även här de högsta temperaturerna återfanns med upp till 30,0° i Sala.

En svag högtrycksrygg gav likartat väder torsdagen den 29 juni med fortsatt höga temperaturer. Det soligaste vädret hade man i allmänhet i den sydöstra delen av landet, där Stockholm kom upp i 30,2°.

Kallfront kom in västerifrån vid månadens slut

En kallfront kom in över sydvästra Sverige natten till den sista juni. Fram till morgonen hade kallfrontsregnet hunnit ge 22,8 mm i Eftra i Halland.

Kallfronten fortsatte under dagen åt nordost upp mot södra Norrland där regnet förstärktes kraftigt natten mot den 1 juli. Som mest under dygnet fick Kölsillre i Medelpad med 101,8 mm. Handsjön i sydligaste Jämtland fick 72,2 mm och automatstationen i Delsbo 68,7 mm. Lokalt orsakade detta skador på vägar med mera.

Högsta temperatur, juni 2023
Norrland +30,0° den 19 Skellefteå flp (Västerbotten)
Svealand +31,1° den 15 Östmark-Åsarna (Värmland)
Götaland +30,2° den 25 Norrköping (Östergötland)
Lägsta temperatur, juni 2023
Norrland -7,0° den 1 Tarfala (Lappland)
Svealand -1,8° den 9 Särna (Dalarna)
Götaland -2,7° den 3 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, juni 2023
Norrland 114,7 mm Kölsillre (Medelpad)
Svealand 62,6 mm Sörbytorp (Närke)
Götaland 86,0 mm Hestra (Småland)
Lägsta nederbörd, juni 2023
Norrland 4,4 mm Gävle A (Gästrikland)
Svealand 4,8 mm Uppsala (Uppland)
Götaland 4,6 mm Mästerby (Gotland)
Högsta lufttryck, juni 2023
Norrland 1030,8 hPa den 10 Gävle (Gästrikland)
Svealand 1031,7 hPa den 11 Svanberga och Svenska Högarna (Uppland)
Götaland 1031,0 hPa den 11 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, juni 2023
Norrland 998,3 hPa den 30 Sveg (Härjedalen) och Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 998,1 hPa den 30 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1001,0 hPa den 30 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, juni 2023
Norrland 33 cm den 1 Katterjåkk A (Lappland)
Svealand -
Götaland -

Dygnsnederbörd på minst 40 mm juni 2023 (6 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i juni 2023 (5 kB, pdf)