Juni 2023 - Globalt den klart varmaste junimånaden hittills

Enligt Copernicus Climate Change Service var juni 2023 den hittills varmaste junimånaden globalt. Vidsträckta områden med varmt eller mycket varmt väder fanns i bland annat Västeuropa och Skandinavien, Kanada, Sydamerika och inte minst i världshaven. Havsisen kring Antarktis låg fortsatt på en rekordlåg nivå.

Global temperatur

Bilden visar en världskarta med temperaturanomalier under juni 2023.
Global temperaturanomali (vänster bild) i juni 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Juni 2023 var enligt Copernicus Climate Change Service den hittills varmaste junimånaden globalt. Jämfört med den tidigare varmaste junimånaden 2019 var juni 2023 hela 0,16° varmare.

Bilden visar stapeldiagram med månadsvisa temperaturanomalier globalt samt för Europa.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juni 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive junimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Rekordvarm juni på Brittiska öarna

Större delen av europeiska delen av Ryssland samt delar av Balkan hade kyligare än normalt under juni (referensperiod 1991-2020). Detta drog ner månadsmedeltemperaturen för Europa som helhet så att den blev 1,1° lägre än för juni 2019, som är den hittills varmaste i Europa.

Detta trots att juni 2023 var den hittills varmaste junimånaden i Storbritannien, Irland, Belgien och Nederländerna. Även på många andra håll i västra och norra Europa var det en mycket varm månad, exempelvis i Norge där det var den fjärde varmaste juni hittills och i Frankrike den näst varmaste.

Den allra högsta temperaturen rapporterades från El Granado i Spanien med 44,4° den 26 juni. I Portugal hade Portel 42,7° den 25 juni.

Bilden visar en karta med medellufttrycket i Europa i juni 2023.
Medellufttryck i Europa i juni 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Som framgår av kartan över medellufttrycket så var det samtidigt med varmluften även ett omfattande högtrycksområde över västra och norra Europa. Det bidrog till att där även rådde torrt eller mycket torrt väder.

I bland annat Danmark och Nederländerna var det även rekordsoligt under juni.

I områden kring Medelhavet och Svarta havet var det regnigare än normalt. Till exempel fick Dubrovnik i Kroatien 115 mm den 15 juni.

Inledningen av juni var dock kylig i norra Europa. Den 1 juni rapporterades -7,7° från stationen Kilpisjärvi Saana (1007 möh) i nordligaste Finland, vilket enligt den finska vädertjänsten är nytt finländskt köldrekord för juni.

Nordamerika - Kraftig rök från kanadensiska skogsbränder

I stora delar av Kanada och i Mexiko var det en varm eller mycket varm junimånad. De svåra skogsbränderna i Kanada fortsatte och tidvis spred sig röken till USAs ostkust med mycket låg luftkvalitet och nästan obefintlig sikt.

Den 21 juni rapporterades 49,5° från bland annat Urique i Mexiko. Nästan lika varmt var det i Rio Grande Village i Texas den 23 juni med 48,3° (119°F).

I sydöstra och sydvästra USA var månaden däremot svalare än normalt, vilket dämpade hettan i de annars mycket varma ökenområdena i Kalifornien och Arizona.

Bilden visar en karta över USA med delstatsvis temperaturranking i juni 2023.
Temperaturranking delstatsvis i USA i juni 2023. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

Även i Alaska var det lite kyligare än normalt. Där sjönk temperaturen vid Denali Foot Camp (ca 4300 möh) till -30,6° (-23°F) den 1 och 13  juni, vilket även för en så högt belägen station är en mycket låg temperatur för att vara i juni. I lägre höjdnivåer hade exempelvis Utqiag´vik i nordligaste Alaska -10.7° den 1 juni.

Kuba drabbades av kraftigt regn och översvämningar den 8 juni med 360 mm i Bartolomé Masó. Kraftigt regn rapporterades även från några stationer i Pensacola i Florida den 15 juni med nästan 300 mm.

Tropiska cykloner

Omkring den 20 juni bildades Bret på centrala Atlanten och lite senare bildades även Cindy i ungefär samma område. Tidigare under månaden hade Arlene bildats. Det är mycket ovanligt att tre namngivna tropiska cykloner bildats på Atlanten redan i juni. En bidragande orsak i år var troligen det mycket varma havsvattnet i Nordatlanten.

I östra Stilla havet dröjde det innan det bildades någon namngiven tropisk cyklon, men i slutet av månaden kom i alla fall Adrian och Beatriz.

Asien - Höga temperaturer i Kina

I Asien återfanns såväl mycket varma områden som områden med lite svalare väder än normalt för referensperioden 1991-2020.

Från västra Kina rapporterades mycket höga temperaturer i början av månaden.  Aidinghu hade 48,5° den 10 juni och Sanbao i provinisen Xinjiang hela 49,3° den 12.

Från Iran rapporterades vid några tillfällen temperaturer över 50°. Zabol hade 50,8° den 21 juni och Shahdad 51,8° den 24 juni.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i juni 2023.
Preliminär global nederbördsanomali i juni 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

I östra Asien föll stora regnmängder på många håll, delvis i anslutning till tropiska cykloner.

Från Haruno i Japan rapporterades 501 mm den 2 juni i samband med den tropiska cyklonen Mawar. Framför den tropiska cyklonen Guchol bildades kraftiga regnväder över östra Kina. Den 7 juni föll 463 mm i Beihai och den 8 juni 615 mm i Xinggang.

I mitten av månaden föll stora regnmängder i nordvästra Indien kring delstaten Gujarat i samband med den tropiska cyklonen Biparjoy som kom in från Arabiska havet.

Arktis - Avsmältningen av havsisen ökade takten

Till skillnad från i maj så var det i huvudsak lite mildare än normalt i de centrala delarna av Arktis. Det var även temperaturöverskott kring Svalbard och de kanadensiska och ryska delarna av Arktis.

Den 23 juni hade Bykov vid ryska Ishavskusten 21,2° och på månadens sista dag rapporterades 23,7° från Pelly Island i den västra delen av kanadensiska Arktis.

Från Geosummit (cirka 3200 möh) inne på grönländska inlandsisen rapporterades -31,2° den 3 juni. På lägre höjdnivåer hade Grise Fiord på kanadensiska Ellesmere Island -13,5° under månadens första dygn.

Bilden visar kartor för temperaturavvikelse i Arktis respektive Antarktis i juni 2023.
Temperaturavvikelse i juni 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Avsmältningen av havsisen i Arktis ökade under juni jämfört med i maj. Men månadsmedelvärdet av havsisens utbredning i Arktis var trots detta det största sedan 2013 enligt Copernicus Climate Change Service.

Antarktis- Rekordlåg isutbredning

För Antarktis del var det kanske mest anmärkningsvärda den fortsatt mycket långsamma tillväxten av havsisen. Månadsmedelvärdet av havsisens utbredning var den klart lägsta som observerats hittills.

Bilden visar ett stapeldiagram med en tidsserie över havsisens utbredning kring Antarktis under junimånader från 1979 till 2023
Tidsserie över havsisens utbredning kring Antarktis under junimånader från 1979 till 2023. Staplarna visar avvikelser i förhållande till normalvärdet för perioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Även lufttemperaturen över havsområdena kring Antarktis låg mycket över det normala med undantag av Amundsenhavet utanför Västantarktis.

Vid basen Vernadsky på Antarktiska halvön var det 7,4° den 2 juni medan temperaturen vid basen Concordia (ca 3200 möh) i det inre av kontinenten sjönk till -79,2° den 5 juni.

Sydamerika - Varm vintermånad i Argentina och Chile

I främst Chile och Argentina var juni en ovanligt mild vintermånad. De allra högsta temperaturerna återfanns dock i Colombia och Venezuela med omkring 40 grader som högst.

På många håll i Sydamerika var det också en förhållandevis torr junimånad.

I högt belägna delar av Anderna var det rejält kallt vissa nätter med exempelvis -21,2° den 15 juni i Ollagüe i Chile på gränsen mot Bolivia.

Afrika - Rekordregn på Madeira

Största delen av den afrikanska kontinenten hade en varmare juni än normalt för referensperioden 1991-2020. Från Sidi Slimane i Marocko rapporterades 48,5° den 26 juni och från Matam i Senegal 48,0° den 7 juni.

Det föll stora regnmängder i ett band över Sahelområdet och vid kusten i Västafrika. Översvämningar rapporterades från bland annat Ghana och Elfenbenskusten. Bland annat fick Sassandra i Elfenbenskusten 243 mm den 10 juni.

Ögruppen Madeira drabbades av ovädret Oscar i början av månaden med rekordstora regnmängder. Från Chão do Areeiro rapporterades under en 24-timmarsperiod den 5-6 juni hela 609,8 mm, vilket enligt den portugisiska vädertjänsten är rekord inte bara för Madeira utan för Portugal som helhet.

Australien/Oceanien - Varm vintermånad

I Australien var det en övervägande varm inledning av vintern med den sjunde varmaste junimånaden på nationell basis. I delstaten Queensland i nordost var det den näst varmaste enligt den australiensiska vädertjänsten.

Varmast var det i Mount Bundey i Northern Territory med 36,3° den 8 juni. Kallast hade man i Perisher Valley i New South Wales med -10,1° den 21 juni.

I ett band som sträckte sig tvärs över landet från nordväst till sydost föll mer nederbörd än normalt, medan det var torrare öster och väster därom.

Ett antal kallfronter passerade över södra Australien under månaden. Den största dygnsmängden föll i Whitlands i delstaten Victoria med 147 mm den 8 juni.

Mestadels varm och torr månad i Nya Zeeland

Enligt Nya Zeelands vädertjänst hade man där sin femte varmaste junimånad. I lite högre belägna delar var det ändå ner till -10,6° i Tara Hills (484 möh) på Sydön den 10 juni.

Det var även övervägande torrt i Nya Zeeland med undantag av norra och östra delarna av Nordön.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.