Juni 2023 - Snabb uppvärmning av ytvattnet

Det var små vattenståndsvariationer under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs västkusten. Vid Varberg noterades ett mindre sjösprång. Första halvan av månaden hittade man de högsta signifikanta våghöjderna på de östra farvattnen och under andra halvan på de västra. Omkring den 10 började varmare luft strömma in över landet och uppvärmningen av ytvattnet tog fart.

Ytvattentemperatur och is

Den första veckan i juni var kylig och uppvärmningen av ytvattnet gick till en början sakta i samtliga havsområden. Kring nationaldagen började varmare luft leta sig in över södra Skandinavien och ytvattentemperaturen steg då snabbare över södra Östersjön och Västerhavet.

Kring den 10 etablerade sig ett högtryck över Skandinavien och varm luft kom in alltmer både söderifrån och västerifrån över landet. Uppvärmningen av ytvattnet tog fart och vid midsommartid var det allmänt 17-20 grader i ytvattnet i en stor del av Egentliga Östersjön och Västerhavet, medan de centrala delarna av Bottenhavet hade ca 15 grader. I centrala Bottenviken var det då cirka 12 grader, medan de grunda kustområdena längst i norr redan hade uppnått nära 20 grader.

Kortvarigt följde lite svalare och ostadigare väder under midsommarhelgen, men det varma vädret kom snabbt tillbaka den sista veckan i juni. Ytvattentemperaturen steg då ytterligare, framförallt i norr.

Längst i söder drog dock en kallfront in västerifrån den 26-27. Bakom denna bildades lokala uppvällningar på västkusten. Till exempel sjönk ytvattentemperaturen i Varberg från drygt 20 till 14 grader natten till den 28.

I slutet av månaden hade centrala Bottenviken allmänt 17-20 grader i ytvattentemperatur, centrala Bottenhavet, södra Östersjön och Västerhavet 18-20 grader. I norra Egentliga Östersjön var det stora områden med allmänt över 20 grader i ytvattentemperatur.

Den varma månaden gav vid de flesta stationerna ett generellt överskott i månadsmedeltemperatur i ytvattnet på 1-2 grader. Flera stationer tangerade också eller var i närheten av sitt tidigare maxvärde i ytvattentemperatur för juni. Vid Norrbyn slogs det gamla maximirekordet med en tiondels grad.

Tabell över ytvattentemperatur i juni 2023
Ytvattentemperatur i juni 2023. Förstora Bild
Karta som visar ytvattentemperatur i havet 15 juni 2023
Ytvattentemperatur i havet 15 juni 2023. Förstora Bild
Karta som visar ytvattentemperatur i havet 30 juni 2023
Ytvattentemperatur i havet 30 juni 2023. Förstora Bild

 

Vattenstånd

Juni inleddes med vattenstånd under det normala på de västra farvattnen och omkring eller något under på de östra. Det var små variationer under månaden och månadsmedlen hamnade under det normala på samtliga platser. Inga nya rekord noterades.

Under månadens första vecka steg vattenståndet på de västra farvattnen och hamnade omkring det normala.

Kring den 10 etablerade sig ett högtryck över Skandinavien och vattenstånden sjönk något. Ostliga vindar längs västkusten gjorde att månadens lägsta vattenstånd observerades i Uddevalla och Kungsvik den 11 då båda noterade -41 cm.

Efter detta återgick vattenståndet till omkring det normala på de västra farvattnen.

På de östra farvattnen observerades de lägsta vattenstånden omkring den 12-16 juni. Stockholm och Spikarna noterade -28 cm och Kungsholmsfort hade -23 cm.

Mot slutet av månaden hamnade vattenstånden omkring det normala i de östra farvattnen.

Den 26 passerade en kallfront över Kattegatt och från Varberg kom det in rapporter om ett mindre sjösprång i samband med detta.

Bilden visar ett diagram över ett sjösprång i Varberg ned uppvällning och sjunkande ytvattentemperatur.
Varberg, mindre sjösprång och uppvällning med sjunkande ytvattentemperatur. Illustration SMHI Förstora Bild


Den 30 var det en sydvästlig vind längs västkusten som pressade vattnet in mot kusten och månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med +41 cm.

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i juni 2023 (376 kB, pdf)

Höga vågor

Signifikanta våghöjder över 3 meter noterades på de västra farvattnen i slutet av månaden. Månadsmedlen hamnade något under det normala för juni. Inga nya rekord noterades.

Under månadens första halva var det mestadels nordliga till nordostliga vindar och på de västra farvattnen höll sig den signifikanta våghöjden under 1,5 meter fram till den 22. Under denna period hittade man de högsta vågorna på de östra farvattnen istället.

Den 1 var det en nordostlig vind på 13 m/s på Östersjön och vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 1,8 meter och vid Huvudskärsbojen till 1,3 meter. Den 2 var det en nordlig vind på 15 m/s över Bottenhavet och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 1,9 meter.

Nästa tillfälle med lite högre vågor var den 8, då var det en nordostlig vind på 14 m/s på Östersjön. Den signifikanta våghöjden steg snabbt vid Knolls grund till 1,8 meter och vid Huvudskärsbojen till 1,4 meter.

Efter detta blev det ombytta roller och den signifikanta våghöjden höll sig under 1,5 meter på de östra farvattnen resten av månaden. De högsta vågorna hittade man istället på de västra farvattnen.

Den 22 var det en västlig vind på 13 m/s längs västkusten och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden och Väderöarna steg till 2,3 meter.

Den 27 blåste det mycket på västra Skagerrak men inte så mycket vid svenska kusten. Men signifikanta våghöjder med lång vågperiod letade sig in till Väderöarna och Brofjorden där det noterades 1,9 respektive 2,3 meter.

Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades den 30 då det var en västlig vind på 18 m/s. Den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 3,6 meter och vid Väderöarna till 3,3 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2023
Signifikant våghöjd vid Knolls grund juni 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2023
Signifikant våghöjd vid Väderöarna juni 2023. Förstora Bild

.