Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Augusti 2023 - Lågtrycket Hans passerade med ovanligt högt vattenstånd

Månadens största händelse var lågtrycket Hans som passerade i början av augusti. Detta gav rekordhögt vattenstånd och sjösprång på flera platser. Även höga vågor noterades med nya augustirekord på några platser. Under månaden noterades uppvällning på flera platser med nya minimirekord för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Variationsrik julimånad med uppvällning och ovanligt höga vågor

En kylig och blåsig julimånad med snabba skiften i ytvattentemperaturen, men relativt små vattenståndsvariationer. En sexmetersvåg uppmättes på västkusten, men vågorna nådde aldrig över tre meter vid mätstationerna i Östersjön och Bottenhavet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Snabb uppvärmning av ytvattnet

Det var små vattenståndsvariationer under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs västkusten. Vid Varberg noterades ett mindre sjösprång. Första halvan av månaden hittade man de högsta signifikanta våghöjderna på de östra farvattnen och under andra halvan på de västra. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Små variationer i vattenstånd och våghöjder

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i Skanör. Våghöjderna var små under månaden och de signifikanta våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser. Isavsmältningen fortsatte under månaden och den 28 var det helt isfritt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2023 - Större isutbredning än i genomsnitt

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten. Det lägsta noterades både på västkusten och Bottenviken. Våghöjderna var små under månaden och det var endast på Östersjön som den signifikanta våghöjden steg över 3 meter. Isutbredningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2023 - Bottenviken åter helt islagd

Vattenståndsvariationerna var små under månaden och månadsmedlen hamnade lite över det normala. På Bottenviken registrerade Finngrundet en signifikant våghöjd på 3,9 meter vilket var ett nytt marsrekord för platsen. Under en kall period under månadens mitt blev hela Bottenviken islagd, säsongens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2023 - Bottenviken helt islagd

Stormen Otto passerade under månaden vilket gav högt vattenstånd på Kattegatt och en signifikant våghöjd på över 5 meter vid västkusten.  Lågtryckpassager bröt upp och packade isen i Bottenviken men mot slutet av månaden svepte kallare luft ner och hela Bottenviken blev istäckt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2023 - Blygsam istillväxt

Januari var en ganska lugn månad med avseende på vattenstånd. I slutet av månaden passerade ett frontsystem över Kattegatt varvid vattenståndet steg snabbt i Viken och Falkenberg. De signifikanta våghöjderna var ganska normala för en januarimånad och inga rekord noterades. Avkylningen av ytvattnet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2022 - Ovanligt lågt vattenstånd i Bottenviken

I norra Bottenviken var det ovanligt lågt vattenstånd och de nordligaste stationerna fick nya minimirekord för december. På Bottenhavet var det ovanligt höga signifikanta våghöjder och vid Finngrundet noterades en tangering av decemberrekordet. På många platser var december den kallaste på 10 år …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2022 - Isläggning på de norra farvattnen

Det var små variationer i vattenstånden under månaden och det högsta samt lägsta inträffade på västkusten. De högsta signifikanta våghöjderna observerades under månadens första halva vid Väderöarna där den steg till 4,6 meter. Första halvan av månaden var mild och avkylningen av …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad