Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Maj 2024 - Små variationer i vattenståndet

Det var små variationer i vattenståndet under månaden och på de östra farvattnen var månadsmedlen ovanligt låga. Månadens signifikanta våghöjder var förhållandevis små och de steg aldrig över 3 meter på någon plats. Avsmältningen av kvarvarande is i norr gick snabbt under månaden. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2024 - Långsam avsmältning och isen drev tillfälligt åt nordost

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Den signifikanta våghöjden steg över 3 meter både på de östra och västra farvattnen. Kyliga perioder under månaden gjorde att avsmältningen av kvarvarande is i norr gick …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2024 - Mycket stationärt isläge

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, de högsta och lägsta observerades i Uddevalla. De högsta vågorna observerades på de östra farvattnen där de steg över 4 meter. Isläget var mycket stationärt och det var i stort sett detsamma i början som slutet av månaden. Det var inga större …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Stormen Louis gav högt vattenstånd och höga vågor

Under månaden passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar vilket ledde till att månadsmedlen för vattenstånden hamnade över det normala. Det högsta vattenståndet inträffade i samband med stormen Louis. Samma storm gav även upphov till höga vågor längs västkusten. En kall period under första …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga vågor och högt vattenstånd

Under månadens första halva var vädret mestadels högtrycksbetonat och vattenstånden närmade sig det normala. Under månadens andra halva passerade flera lågtryck med högt vattenstånd och även höga vågor som följd. Vid Brofjorden noterade den relativt korta mätserien ett nytt januarirekord för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2023 - Ovädret Pia orsakade högt vattenstånd

Under månadens första halva var det främst låga vattenstånd som observerades. Strax innan jul orsakade ovädret Pia högt vattenstånd på de västra farvattnen. De högsta vågorna observerades mot slutet av månaden vid västkusten. En kall inledning av december gjorde att ytvattentemperaturerna sjönk. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2023 - Rekordlågt vattenstånd

Ett lågtryck under andra halvan av november gav rekordlågt vattenstånd på de sydvästra farvattnen och ett nytt minimivattenstånd för Sverige registrerades i Skanör. Längre perioder med ostliga vindar gjorde att månadsmedlen för signifikant våghöjd blev över det normala på de östra farvattnen och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - Stormen Babet gav höga vågor och vattenstånd

Den stora väderhändelsen i oktober var när stormen Babet passerade. Detta resulterade i högt vattenstånd på de södra farvattnen med ett nytt maximirekord för Simrishamn. Höga vågor noterades under månaden både på de östra och västra farvattnen. Ytvattentemperaturerna sjönk under månaden och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga vågor på de östra farvattnen

I mitten av månaden observerades det näst högsta vattenståndet för Göteborg i september sedan mätningarna startade där. Vid samma tidpunkt var det även höga vågor på Östersjön. Sommarvärme i början av månaden gjorde att ytvattentemperaturerna i de södra delarna steg. Men under månadens andra halva …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - Lågtrycket Hans passerade med ovanligt högt vattenstånd

Månadens största händelse var lågtrycket Hans som passerade i början av augusti. Detta gav rekordhögt vattenstånd och sjösprång på flera platser. Även höga vågor noterades med nya augustirekord på några platser. Under månaden noterades uppvällning på flera platser med nya minimirekord för …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad