Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

Januari 2024 - Höga vågor och högt vattenstånd

Under månadens första halva var vädret mestadels högtrycksbetonat och vattenstånden närmade sig det normala. Under månadens andra halva passerade flera lågtryck med högt vattenstånd och även höga vågor som följd. Vid Brofjorden noterade den relativt korta mätserien ett nytt januarirekord för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2023 - Ovädret Pia orsakade högt vattenstånd

Under månadens första halva var det främst låga vattenstånd som observerades. Strax innan jul orsakade ovädret Pia högt vattenstånd på de västra farvattnen. De högsta vågorna observerades mot slutet av månaden vid västkusten. En kall inledning av december gjorde att ytvattentemperaturerna sjönk. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2023 - Rekordlågt vattenstånd

Ett lågtryck under andra halvan av november gav rekordlågt vattenstånd på de sydvästra farvattnen och ett nytt minimivattenstånd för Sverige registrerades i Skanör. Längre perioder med ostliga vindar gjorde att månadsmedlen för signifikant våghöjd blev över det normala på de östra farvattnen och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - Stormen Babet gav höga vågor och vattenstånd

Den stora väderhändelsen i oktober var när stormen Babet passerade. Detta resulterade i högt vattenstånd på de södra farvattnen med ett nytt maximirekord för Simrishamn. Höga vågor noterades under månaden både på de östra och västra farvattnen. Ytvattentemperaturerna sjönk under månaden och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga vågor på de östra farvattnen

I mitten av månaden observerades det näst högsta vattenståndet för Göteborg i september sedan mätningarna startade där. Vid samma tidpunkt var det även höga vågor på Östersjön. Sommarvärme i början av månaden gjorde att ytvattentemperaturerna i de södra delarna steg. Men under månadens andra halva …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - Lågtrycket Hans passerade med ovanligt högt vattenstånd

Månadens största händelse var lågtrycket Hans som passerade i början av augusti. Detta gav rekordhögt vattenstånd och sjösprång på flera platser. Även höga vågor noterades med nya augustirekord på några platser. Under månaden noterades uppvällning på flera platser med nya minimirekord för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Variationsrik julimånad med uppvällning och ovanligt höga vågor

En kylig och blåsig julimånad med snabba skiften i ytvattentemperaturen, men relativt små vattenståndsvariationer. En sexmetersvåg uppmättes på västkusten, men vågorna nådde aldrig över tre meter vid mätstationerna i Östersjön och Bottenhavet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Snabb uppvärmning av ytvattnet

Det var små vattenståndsvariationer under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs västkusten. Vid Varberg noterades ett mindre sjösprång. Första halvan av månaden hittade man de högsta signifikanta våghöjderna på de östra farvattnen och under andra halvan på de västra. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2023 - Små variationer i vattenstånd och våghöjder

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden observerades i Skanör. Våghöjderna var små under månaden och de signifikanta våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser. Isavsmältningen fortsatte under månaden och den 28 var det helt isfritt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2023 - Större isutbredning än i genomsnitt

Det var små variationer av vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades på västkusten. Det lägsta noterades både på västkusten och Bottenviken. Våghöjderna var små under månaden och det var endast på Östersjön som den signifikanta våghöjden steg över 3 meter. Isutbredningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad