Juni 2024 - Sent slut på issäsongen och stora variationer i ytvattentemperatur

Under månaden så steg vattenståndet på de östra farvattnen och månadsmedlen var över det normala. Signifikanta våghöjder över 3 meter observerades både på de västra och östra farvattnen. Säsongens sista iskarta ritades i början av juni och avslutade en lång issäsong. Perioder med lågtryck gjorde att vattentemperaturen sjönk och på flera platser var det uppvällning av kallare djupvatten.

.