Läget i Sveriges sjöar och vattendrag

Varje månad summeras det hydrologiska läget i Sveriges sjöar och vattendrag.

Juni 2024 - Inledningsvis torrt, lågtrycksbetonat väder gav sedan variation i flödet

Månaden var inledningsvis torr men kom sedan att domineras av lågtrycksbetonat väder som ökade vattenflödena på sina håll. Västra Götaland hade vattenflöden över det normala för juni månad medans stora delar av landet hade flöden under det normala. Särskilt torrt var det i delar av Svealand samt …

Senast uppdaterad:

Maj 2024 - Höga floden i norr, låga floden i söder

Varmt väder och ett stort snötäcke gjorde att vattenflödena steg snabbt i vattendragen i norra Sverige. Vårfloden blev ganska mäktig i mellersta och norra Norrland. Ett kraftigt skyfall i slutet av månaden orsakade översvämning i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad:

April 2024 - Rekordnivå i Vättern och höga flöden i landets södra halva

Månaden kännetecknades av hög markvattenhalt och stor avrinning i norra Götaland och södra Svealand. De stora vattenmängderna i dessa områden resulterade i såväl höga flöden som höga sjönivåer, till exempel i Vättern som nådde rekordnivåer. I slutet av månaden omfattade barmarksområdet Götaland, …

Senast uppdaterad:

Mars 2024 – Höga flöden i Svealand

Efter en längre tid med riklig nederbörd förekom i mars höga flöden och vattennivåer bland annat i Östergötland och Värmland. I Hjälmaren var vattenståndet det högsta sedan 2000.

Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Höga vattenflöden i Östergötland

Efter en längre tid med riklig nederbörd blev flöden och vattennivåer höga bland annat i Skåne och i Östergötland. I Motala ström var flödena de högsta sedan 1986.

Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Senast uppdaterad:

December 2023 - Snösmältning gav stigande flöden i söder

Månaden var kall vilket ledde till låga flöden och låga markvattenhalter i Norrland och Svealand. I Götaland har flödena varit ökande under andra halvan av månaden på grund av snösmältning och regn.

Senast uppdaterad:

November 2023 - Riklig nederbörd gav mycket höga flöden

Månaden blev nederbördsrik och det gav höga flöden i Svealand, Götaland och längs Norrlandskusten. I Skåne och kring Gävle blev vattenflödena som högst. I slutet av månaden var i stort sett hela landet täckt av snö.

Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - En månad med normala flöden

Oktober har varit en normal månad med både vattenstånd och vattenflöden nära de normala på många håll i landet. I norr var flödena högst i början på månaden och i söder steg vattenflödet i många bäckar under månaden.

Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga flöden och översvämningar i delar av Svealand

Den första dagen på månaden föll rikligt med regn i Västmanland, Uppland och Gästrikland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag och översvämning av vägar, järnvägar, byggnader och jordbruksmark. I sydöstra Götaland var vattenflödena istället lägre än normalt.

Senast uppdaterad:
År
Månad