Februari 2023 - På många håll mer vatten än normalt på grund av smältperioder

Mälarens och Hjälmarens höga nivåer sjönk under månaden. Snötäcket var relativt oförändrat över stora delar av Norrland och norra Svealand. I södra Svealand och Götaland var det barmark under stora delar av månaden.  Avsmältningsperioder ledde till att vattenföringen tillfälligt steg till över normalt för årstiden på många håll i landet.

Vattenföring

Vattenföringen i stora delar av Götaland och södra Svealand var över normal i början av månaden efter de höga flödena under januari. Flödet sjönk på de flesta håll fram till den 17 februari då det steg igen i samband med stormen Otto och efterföljande lågtryck.

I Norrland var vattenföringen i oreglerade vattendrag generellt över det normala i början av månaden. Mot mitten av månaden ökade vattenföringen på sina håll på grund av höga temperaturer för månaden och nederbörd som trots att det var februari månad, kom i form av snöblandat regn. I Norrlands inland avtog flödena men fortsatte vara höga för månaden i kustland och fjälltrakter.

Vårflöde, träd
Mycket vatten i kanalen mellan Klämmingen och Frösjön i Södermalnland. Foto Gudrun Melander

Vattenföring vid 20 mätstationer februari 2023 (480 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I början av månaden låg både Mälaren och Hjälmarens vattenstånd på mycket höga nivåer. De sjönk dock snabbt och låg mot slutet av månaden på normala nivåer.

Både Vänern och Vätterns vattenstånd var kring det normala för månaden, Vänerns vattenstånd var något över normal och Vättern något under.

Vattenståndet i Storsjön och Siljan sjönk vilket är normalt för månaden. Siljans vattennivå låg kring det normala medan nivån i Storsjön var under det normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar februari 2023 (5 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten varierade under månaden och ökade med varmare temperaturer eller nederbörd i form av regn. I början av månaden var markvattenhalten över det normala i stora delar av Svealand och normal i övriga landet.

Under en varmare period från den 7 till den 18 februari ökade markvattenhalterna till mycket över normala i stora delar av Norrland. Efter detta minskade markvattenhalten till kring det normala för månaden.

Stormen Otto ökade markvattenhalten i Götaland efter den 17 februari. Därefter var den normal med undantag för kortare perioder då den ökade på grund av nederbörd eller blidväder.

Snö

Norrland

Under hela februari månad hade stora delar av Norrland något mindre snö än normalt med undantag av Ångermanlands och Västerbottens kustland där det låg mer snö än normalt. I Norrbottens län var snötäcket generellt kring det normala.

En varmare period bidrog till viss minskning av snötäcket under andra veckan in i månaden. Februari månad var relativt nederbördsfattig och snötäcket varierade utöver det inte i någon stor utsträckning.

Svealand

Under början och mitten av februari var det barmark över stora delar av södra Svealand. Norra Värmland och Dalarna hade dock ett snötäcke som var något större än normalt. Dalarnas fjälltrakter hade mindre snö än normalt.

Snösituationen var relativt oförändrad fram till den 23 då det föll snö som lade sig över stora delar av Svealand.

Götaland

December inleddes med barmark i Götaland, undantagsvis låg en del snö på Sydsvenska höglandet. Efter ett snöfall efter de första dagarna i februari hade även västra Götaland snö. Mellan 10 och 20 februari var det barmark i hela Götaland. Mot slutet av månaden föll snö som stannade över Sydsvenska höglandet och i övriga Götaland låg som ett mycket knappt täcke.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2023.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2023. Förstora Bild
Karta som visar beräknad markvattenhalt 15 februari 2023
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 februari 2023 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala i stora delar av Norrland. Nivåerna var mycket under de normala för årstiden i östra delen av Norrbottens län och mellersta delen av Västerbottens län. Nivåerna var över de normala för årstiden i större delen av Götaland och Svealand och i de norra delarna av Norrbottens län.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i delar av Götaland och Svealand. I delar av östra och nordvästra Svealand och mindre delar av norra Götaland var nivåerna mycket under de normala. Nivåerna var över eller mycket över de normala i delar av norra Norrland.

Källa: Texten och bilden för grundvattennivå kommer från SGU.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 februari 2023 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 28 februari 2023 enligt SGU. Förstora Bild