Läget i Sveriges sjöar och vattendrag

Varje månad summeras det hydrologiska läget i Sveriges sjöar och vattendrag.

Mars 2024 – Höga flöden i Svealand

Efter en längre tid med riklig nederbörd förekom i mars höga flöden och vattennivåer bland annat i Östergötland och Värmland. I Hjälmaren var vattenståndet det högsta sedan 2000.

Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Höga vattenflöden i Östergötland

Efter en längre tid med riklig nederbörd blev flöden och vattennivåer höga bland annat i Skåne och i Östergötland. I Motala ström var flödena de högsta sedan 1986.

Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga flöden och översvämningar i Skåne

I slutet av månaden ledde snösmältning och regn till höga flöden i Skåne och Östergötland. Översvämningar förekom framförallt vid Hörbyån, Ringsjöarna och Kävlingeån i Skåne.

Senast uppdaterad:

December 2023 - Snösmältning gav stigande flöden i söder

Månaden var kall vilket ledde till låga flöden och låga markvattenhalter i Norrland och Svealand. I Götaland har flödena varit ökande under andra halvan av månaden på grund av snösmältning och regn.

Senast uppdaterad:

November 2023 - Riklig nederbörd gav mycket höga flöden

Månaden blev nederbördsrik och det gav höga flöden i Svealand, Götaland och längs Norrlandskusten. I Skåne och kring Gävle blev vattenflödena som högst. I slutet av månaden var i stort sett hela landet täckt av snö.

Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - En månad med normala flöden

Oktober har varit en normal månad med både vattenstånd och vattenflöden nära de normala på många håll i landet. I norr var flödena högst i början på månaden och i söder steg vattenflödet i många bäckar under månaden.

Senast uppdaterad:

September 2023 - Höga flöden och översvämningar i delar av Svealand

Den första dagen på månaden föll rikligt med regn i Västmanland, Uppland och Gästrikland. Det ledde till extremt höga flöden i många vattendrag och översvämning av vägar, järnvägar, byggnader och jordbruksmark. I sydöstra Götaland var vattenflödena istället lägre än normalt.

Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - En blöt månad med höga flöden och många översvämningar

Till följd av kraftiga lågtrycket Hans som kom in och parkerade sig över Sverige den 6-10 augusti ökade markvattenhalt och flöden i nästan hela landet och orsakade översvämningsproblem på flera platser. Översvämningarna skedde främst i närheten av vattendrag men även på områden där marken var …

Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Inledande torrt men lågtrycksbetonat väder ökade flödena

Juli 2023 inleddes med låga flöden och låga markvattenhalter på grund av en torr juni. Vädret under månaden var lågtrycksbetonat med återkommande nederbördsområden och flödena steg i framförallt västra Sverige.

Senast uppdaterad:

Juni 2023 - Mycket låga vattenflöden i södra Sverige

Juni var övervägande torr eller mycket torr trots en del kraftigare regnområden. Det syntes i vattendragen där flödet var extremt lågt på många håll i södra Sverige. I Norrbottens fjällvärld gav vårfloden höga flöden.

Senast uppdaterad:
År
Månad