Februari 2024 - Höga vattenflöden i Östergötland

Efter en längre tid med riklig nederbörd blev flöden och vattennivåer höga bland annat i Skåne och i Östergötland. I Motala ström var flödena de högsta sedan 1986.

.