Februari 2024 - Stormen Louis gav högt vattenstånd och höga vågor

Under månaden passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar vilket ledde till att månadsmedlen för vattenstånden hamnade över det normala. Det högsta vattenståndet inträffade i samband med stormen Louis. Samma storm gav även upphov till höga vågor längs västkusten. En kall period under första delen av februari ledde till att årets maximala isutbredning inträffade den 12 februari. Från mitten av månaden tryckte mild luft på söderifrån och i slutet av månaden hade isutbredningen minskat till hälften.

.