Februari 2024 - Åter en rekordvarm månad globalt

För nionde månaden i rad blev det i februari 2024 en rekordvarm månad globalt. Östra Nordamerika, centrala Europa, stora områden av södra halvklotets landmassor och inte minst världshaven bidrog till de stora temperaturöverskotten. Det fanns även områden med kallare februariväder än normalt, till exempel delar av Grönland och inre Asien. På många håll i Europa var det en nederbördsrik men snöfattig månad. Utanför Brasiliens kust bildades en ovanlig tropisk storm och Chile drabbades av svåra naturbränder med över ett hundra dödsoffer.

Temperatur

Bilden visar kartor med medeltemperaturens avvikelse från det normala i februari 2024 globalt och för Europa.
Global temperaturanomali (vänster bild) i februari 2024 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Den globala medeltemperaturen var den högsta som hittills registrerats för en februarimånad. Den var 0,12° högre än under den hittills varmaste februari 2016. Jämfört med perioden 1850-1900 var den globala medeltemperaturen 1,77° högre och under fyra dygn den 8-11 februari till och med 2° högre än under perioden 1850-1900. Allt detta enligt Copernicus Climate Change Service.

På norra halvklotet var det inte minst de centrala delarna av Europa, de östra delarna Nordamerika samt delar av ryska Arktis som utmärkte sig med mycket stora temperaturöverskott. Det gällde även stora delar av världshaven.

Bilden visar diagram med temperaturavvikelser globalt och i Europa för februarimånader från 1979 till 2024
Temperaturavvikelser globalt och i Europa för februarimånader från 1979 till 2024 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Rekordvarm februari på många håll i Europa

I Europa var det i ett flertal länder den hittills varmaste februarimånaden. Det gäller exempelvis i England, Wales, Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Österrike och Ungern. Enligt den ungerska vädertjänsten var februari 2024 på nationell basis hela 2,4° varmare än den hittills mildaste februari 1966. För Europa som helhet är dock februari 1990 den hittills varmaste.

Temperaturer över 25° förekom i Spanien och lokalt även i södra Frankrike. Den 22 februari nådde Alicante i Spanien 27,9°.

I delar av Ryssland och Nordeuropa var februari normal eller något kallare än normalt. Ust'-Sugor i Ryssland rapporterade -43,0° den 15 februari.

Många värmerekord även i Nordamerika

Även i Nordamerika var det på många håll en mycket varm februari. Fyra delstater i centrala USA hade sin allra varmaste februari och för USA som helhet var det den tredje varmaste i en statistik som går tillbaka till 1895.

Mycket höga temperaturer förekom inte minst den 26-28 februari när drygt 300 stationer i främst de centrala delarna av USA noterade nya värmerekord för februari. I Mexiko noterades 43,0° i Ciudad Altamirano den 24 och i Jesús Maria den 26 februari.

I de västra delarna av Nordamerika var månaden på sina håll lite kallare än normalt. Inte minst de första dagarna av månaden var rejält kalla i Alaska där Chicken hade -52,2° den 3 februari.

Blden visar en karta över USA med ranking av månadsmedeltemperaturen i februari 2024 delstatsvis.
Ranking av månadsmedeltemperaturen delstatsvis i USA i februari 2024. 1 = kallast och 130 = varmast i en mätserie sedan 1895. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

Varierande förhållanden i Asien

Över inre Asien växlade kalla luftmassor med perioder med betydligt mildare väder. Som resultat blev månaden lite kallare än normalt (referensperiod 1991-2020) över en stor del av den asiatiska kontinenten.

Delyankir i östra Sibirien hade -56,7° den 17 februari och dygnet därpå sjönk temperaturen till -52,3° vid automatstationen Turhong i provinsen Xinjiang i nordvästra Kina.

I ett band från sydvästra Asien upp till Koreanska halvön och Japan var det däremot varmare än normalt under månaden. Vid några tillfällen nådde temperaturen lokalt över 40°. Exempelvis hade Loei i Thailand 40,5° den 23 februari och Prome i Myanmar samma temperatur den 28 februari.

45°- värme i de södra världsdelarna

I Sydamerika var februari varm eller mycket varm. Det gäller inte minst i norra Argentina där temperaturer kring 45° förekom vid några stationer.

Även i Afrika var det varmt väder som dominerade. Den ofta mycket varma stationen Vioolsdrif i nordvästra delen av Sydafrika hade 46,5° den 28 februari.

I Australien var det också en mycket varm februari, i synnerhet i den västra delen. Där hade delstaten Western Australia sin näst varmaste februarimånad efter februari 2007 enligt den australiensiska vädertjänsten. I samma delstat nådde stationen Carnarvon 49,9° den 18 februari, vilket är den näst högsta februaritemperatur som överhuvudtaget observerats i Australien.

Nederbörd

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i februari 2024.
Preliminär global nederbördsanomali i februari 2024. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Över Sydvästra Europa, Brittiska öarna, södra Skandinavien och norra delen av kontinenten var det en nederbördsrik februarimånad. Exempelvis hade Danmark sin fjärde nederbördsrikaste februari i en mätserie som startade 1874.

I lägre och medelhög terräng var det genom det milda vädret mycket snöfattigt på många håll i Europa. I slutet av månaden började dock snötäcket växa även i lite lägre nivåer. 

I Nordamerika var det delvis omvända nederbördsmönster jämfört med förra månaden. I östra USA var det efter den mycket nederbördsrika januarimånaden en betydligt torrare februari.

I Kalifornien kom däremot stora nederbördsmängder i samband med så kallade atmosfäriska floder från Stilla havet. Där föll exempelvis omkring 250 mm i Santa Monica Mountains nordväst om Los Angeles den 4 februari.

I norra Australien föll på sina håll stora nederbördsmängder. Dels i samband med den tropiska cyklonen Lincoln, dels genom kraftiga åskskurar. I samband med sådana föll 488 mm i Tully Sugar Mill i delstaten Queensland den 24 februari.

I ekvatorsnära delar av Östafrika var det en nederbördsrik februari medan det var torrt eller mycket torrt på många håll i södra Afrika.

I Sydamerika hade bland annat östra Brasilien nederbördsrikt medan det var torrare på många håll i de centrala och södra delarna av kontinenten. I Chile förekom mycket svåra naturbränder med över 100 dödsoffer. Även i norra Brasilien förekom omfattande bränder.

Arktis och Antarktis

I Arktis var det stora temperaturöverskott över de centrala delarna av Ishavsbassängen och i de västra delarna av ryska Arktis. I Barents hav bort mot Novaya Zemlya fanns stora isfria områden.

Isutbredningen under februari var enligt Copernicus Climate Change Service den sextonde lägsta sedan 1979, men större än under februari 2023.

Över de centrala delarna av Grönland var månaden lite kallare än normalt. Geosummit (3200 möh) rapporterade -58,1° på månadens första dygn. I slutet av månaden sjönk temperaturen till -47,3° i Eureka i nordligaste delen av kanadensiska Arktis.

Bilden visar kartor över Arktis och Antarktis med temperaturavvikelsen under februari 2024.
Temperaturavvikelse i februari 2024 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Isutbredningen kring Antarktis nådde sin minsta utbredning för säsongen under februari. Detta skedde på en nivå som var något högre än den rekordlåga nivån från februari 2023 men ändå betydligt lägre än normalnivån för perioden 1991-2020.

I slutet av månaden började temperaturen sjunka under -60° i det inre av Antarktis. Basen Concordia (3200 möh) rapporterade -62,7° den 29 februari.

I samband med västliga föhnvindar nådde temperaturen tillfälligt 15,1° den 27 februari vid Base Eperanza på den Antarktiska halvön.

Världshaven

Medeltemperaturen under februari i världshaven mellan 60°S och 60°N var 21,06°, vilket är den högsta som hittills registrerats och 0,08° högre än det tidigare rekordet från augusti 2023.

Bilden visar percentiler över ytvattentemperaturen i världshaven i februari 2024.
Percentiler över ytvattentemperaturen i världshaven i februari 2024. Den rödaste färgen markerar havsområden som haft rekordvarmt i förhållande till perioden 1979-2024. Källa: Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Rådande El Niño i Stilla havet var under avtagande men på många andra håll var yttemperaturen rekordhög. Det gäller inte minst i ekvatorsnära och subtropiska områden i Atlanten och stora delar av Indiska oceanen.

Tropiska cykloner

Akará var en ovanlig tropisk storm som bildades öster om Brasilien omkring den 19 februari. Tidigare ansågs det att tropiska stormar överhuvudtaget inte förekommer på södra Atlanten. Men efter millennieskiftet har en handfull sådana upptäckts.

Lincoln bildades över Carpentariaviken i mitten av februari och efter att i försvagad form tillfälligt ha passerat över land svängde den ner i en bana mot Australiens västkust.

Djongou rörde sig i mitten av månaden österut över centrala Indiska oceanen och nådde som högst kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan.

Eleanor rörde sig lite senare i en bana runt öarna Mauritius och Réunion på västra Indiska oceanen.

I början av månaden bildades de relativt kortlivade tropiska cyklonerna Nat och Osai på södra Stilla havet i närheten av Samoa och Franska Polynesien.

Bilden visar en karta över de tropiska cyklonerna i februari 2024.
Tropiska cyklonbanor i februari 2024. Källa: WMO Illustration SMHI Förstora Bild

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.