Oktober 2023 - Stormen Babet gav höga vågor och vattenstånd

Den stora väderhändelsen i oktober var när stormen Babet passerade. Detta resulterade i högt vattenstånd på de södra farvattnen med ett nytt maximirekord för Simrishamn. Höga vågor noterades under månaden både på de östra och västra farvattnen. Ytvattentemperaturerna sjönk under månaden och ett nytt minimumrekord för Landsort noterades. I de nordligaste vikarna observerades så pass mycket nyis att den kunde ritas in i iskartan. Sedan 1990 har det inklusive detta år bara hänt fyra gånger före 1 november.

Ytvattentemperatur och is

Temperaturen i vattnet sjönk stadigt med flera grader i alla havsområden. I allmänhet blev det omkring 5 graders skillnad mellan första och sista oktober.

Det blev ett nytt minimumrekord för Landsort Norra som uppmätte en lägsta temperatur på 4,9 grader, vilket är nästan en halv grad lägre än tidigare minimumrekord från 2011.

Månadsmedelvärden från norr till söder – från under till över det normala

För Ratan i södra Bottenviken blev månadsmedelvärdet nära 1,5 grad lägre än det normala. För Furuögrund och Finngrundet blev det nära normalt, bara något lägre. För Såtenäs i Vänern (som förvisso inte kan räknas till de nordliga stationerna) blev månadsmedelvärdet drygt en grad lägre än det normala.

För Hoburgen blev det något varmare än normalt. Hoburgen sticker för övrigt ut något med att dess lägsta temperatur blev hela 4 grader högre än dess minimumrekord för månaden. Trubaduren landade på sitt normala månadsmedelvärde. Väderöarna fick ett månadsmedelvärde nära 1 grad varmare än normalt.

Tidig nyis

Samtidigt som stormen Babet härjade i söder låg det ett högtryck över landets norra delar med kallt och klart väder. Högtrycket började etableras redan den 18 och från det datumet blev det en ordentlig avkylning av ytvattnet utmed norra Bottenvikens kust. Den 23 var det så pass mycket utbredd nyis i de nordligaste vikarna att den kunde ritas ut på iskartan. Det får räknas som en tidig start på issäsongen. Sedan 1990 är det bara fyra säsonger (inklusive denna) som startat före 1 november. Med fortsatt kallt väder avancerade nyisen, fortfarande främst längst i norr men i skyddad skärgård även längre söderut, utanför Jakobstad fick nyisen fäste.

Karta över is och ytvattentemperatur i havet 30 oktober 2023.
Is och ytvattentemperatur i havet 30 oktober 2023. Förstora Bild
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 23 oktober 2023.
Is och ytvattentemperatur i havet 23 oktober 2023. Förstora Bild
Ytvattentemperatur i oktober 2023
Ytvattentemperatur i oktober 2023 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2023.
Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2023. Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2023.
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 oktober 2023. Förstora Bild

Vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd som var omkring det normala eller något över. Månadsmedlen hamnade över vad som är normalt för oktober. Den 20-21 passerade stormen Babet med ovanligt höga vattenstånd på de södra farvattnen och ett nytt maximirekord noterades.

Under månadens första vecka passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar som följd. Detta pressade vattnet in mot västkusten och vidare in i Östersjön.

Den 7 passerade ett lågtryck österut över mellersta Sverige. När det passerat var det en nordlig vind över Bottenviken som pressade vattnet i motsatt riktning. I Kalix sjönk vattenståndet från +46 cm till -49 cm under ett dygn.

Omkring den 8-9 blev det en paus i lågtryckstrafiken och vattenstånden sjönk tillbaka från omkring +60 cm till -10 cm på de västra farvattnen.

Den 11-14 passerade två lågtryckssystem efter varandra med sydvästliga vindar som följd vilket pressade vattnet in mot västkusten. Det kom in rapporter om översvämmade hamnar från Uddevalla och norrut i samband med kraftig blåst, regn och högt vattenstånd.

Det högsta vattenståndet på västkusten observerades den 14 i Uddevalla med +116 cm. Smögen hade +90 cm och Göteborg +93 cm.

Mellan den 15 och 20 var det en något lugnare period med mer högtrycksbetonat väder och vindar som vred mot nordost. Främst längs västkusten sjönk vattenståndet under denna period. I Kungsvik sjönk det från omkring + 80 cm till -60 cm under dessa dagar.

På de östra farvattnen var vattenståndet kvar på höga nivåer och Landsort observerade sitt månadshögsta den 18 med +49 cm.

Den 20 närmade sig stormen Babet från Brittiska öarna. På Östersjön resulterade detta i kraftiga ostliga till nordostliga vindar. Vid Hanö uppmättes en medelvind på 25,6 m/s och vindbyarna var av orkanstyrka med 33,2 m/s.

Väderanalys_20231020
Väderanalys gällande klockan 14 den 20 oktober 2023 Illustration SMHI Förstora Bild

På Östersjön var det redan höga vattenståndsnivåer och dessa pressades av vinden mot sydväst. Ju längre åt sydväst man kom desto högre blev vattenstånden. I Danmark och Tyskland rapporterades det in svåra skador i samband med högt vattenstånd.

Bilden visar en karta över södra Östersjön med prognosfält för vattenståndet den 21 oktober 2023.
Prognosfält för vattenståndet klockan 02 den 21 oktober 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Månadens högsta vattenstånd observerades i Skanör med +135 cm. Nya oktoberrekord noterades på fem platser.

I Simrishamn steg vattenståndet till +126 cm. Detta var ett nytt maxrekord för stationen oavsett månad. Det gamla rekordet är från januari 2017 med +123 cm. Kombinationen av högt vattenstånd och höga vågor gjorde att vatten trängde in i stationen. Området underminerades och reparationsarbeten kommer att behöva utföras.
I Tyskland observerades vattenstånd på +227 cm och i Danmark på +216 cm.

Bilden visar ett diagram över vattenstånd i samband med Babet för några utvalda stationer i Tyskland, Danmark och Sverige.
Några bland de mest extrema vattenstånden i Tyskland, Danmark och Sverige den 19-21 oktober 2023. Källa: SMHI, DMI och BSH (Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie). Förstora Bild

När stormen passerat blev det lugnare förhållanden med mer högtrycksbetonat väder och lågtrycken passerade söder om Skandinavien. Detta i kombination med ostliga vindar gjorde att vattenstånden sjönk mot slutet av månaden. Vid månadens slut så var de återigen omkring det normala.

 Ovädret Babet skapade oreda på sydkusten | SMHI

Tabell med vattenstånd
Vattenstånd relaterat till årets medelvattenstånd. Historiska observationer har lägre mätfrekvens och sämre noggrannhet än dagens observationer. Förstora Bild

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i oktober 2023 (423 kB, pdf)

Höga vågor

I oktober observerades höga vågor vid flera tillfällen och på flera platser. Tittar man på månadsmedel så var dessa över vad som är normalt för oktober men inga nya rekord noterades.

Det första tillfället med högre vågor under månaden var den 6-7 då ett lågtryck passerade mellersta Sverige. På västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s och den signifikanta våghöjden vid Brofjorden steg till 4,0 meter. Vid Väderöarna steg den till 3,8 meter.

På Östersjön var det en nordvästlig vind på 15 m/s. Vid Knolls grund steg signifikanta våghöjden till 3,1 meter och vid Huvudskär till 3,0 meter. På Bottenhavet var det en nordvästlig vind på 24 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 3,9 meter.

Nästa tillfälle med höga vågor var den 11 och 14 då två lågtryck passerade efter varandra. Vid båda tillfällena var det sydvästliga vindar längs västkusten. Som mest var medelvinden 23 m/s. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades då vid Väderöarna med 5,7 meter vilket var en tangering av det tidigare högsta oktobervärdet från 2017. Vid Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 4,9 meter.

På Östersjön blåste det 14 m/s och vid Huvudskär steg den signifikanta våghöjden till 3,7 meter.

Efter dessa händelser höll sig den signifikanta våghöjden under 2,5 meter resten av månaden längs västkusten. Orsaken till detta är att de starka vindar som kom senare under månaden var från ost vilket inte byggde upp någon hög sjö längs västkusten.

Den 20-21 närmade sig stormen Babet och på Östersjön resulterade detta i kraftiga ostliga till nordostliga vindar. Vid Hanö uppmättes en medelvind på 25,6 m/s och vindbyarna var av orkanstyrka med 33,2 m/s. Vid Knolls grund steg den signifikanta våghöjden till 2,9 meter och vid Huvudskär till 4,5 meter. Maxvågorna som rapporterades från Huvudskär var samtidigt 8,6 meter.

Bilden visar höga vågor på Bornholm i samband med stormen Babet.
Bilder från Gudhjem på Bornholm där de kraftiga vågorna i samband med Babet träffade land och förflyttade stora stenar. Foto Magnus Wenzer Förstora Bild
Bilden visar stora stenar som flyttats på Bornholm i samband med stormen Babet.
Bilder från Gudhjem på Bornholm där de kraftiga vågorna i samband med Babet träffade land och förflyttade stora stenar Foto Magnus Wenzer Förstora Bild


När stormen hade passerat var det sedan en lugnare period med förhållandevis små våghöjder.

På månadens sista dag passerade ett lågtryck över södra Sverige. På Bottenhavet var det nordostliga vindar på 18 m/s och vid Finngrundet steg den signifikanta våghöjden till 3,8 meter.

Tabell med våghöjd
Signifikant våghöjd i meter. Förstora Bild

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer. 

Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2023.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund oktober 2023. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2023.
Signifikant våghöjd vid Väderöarna oktober 2023. Förstora Bild