Oktober 2023 - Lokalt i norr kallaste oktober sedan 1992

Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. I Norrland blev det lokalt den kallaste oktobermånaden på 30 år. Djupa lågtryck gav rikligt med nederbörd och blåsigt väder där de passerade. Stormen Babet påverkade främst de allra sydligaste delarna av landet och gav ovanligt höga vattenstånd längs Skånes och Blekinges kust. Efter ett kraftigt snöfall under månadens sista dygn var större delen av västra Svealand och Norrland snötäckta.

Temperatur 

Kampen mellan varm luft i söder och kall luft i norr gav omväxlande varmare och kallare temperaturer jämfört med normalperioden 1991-2020. Totalt sett över hela månaden var det kallare än normalt, med undantag för södra Götaland där det var något varmare än normalt. Med undantag av kusten och nordligaste fjällen hade norra Norrland månadsmedeltemperaturer som understeg 3 °C jämfört med normalt. På sina håll i de allra nordligaste delarna av Norrland var det 4-5 °C kallare än normalt. Några stationer i Norrland noterade en temperatur som var den lägsta på 30 år, däribland Gäddede, Arjeplog, Lycksele och Pajala.

Månadens högsta temperatur 19,8 °C noterades den 3 i Kristianstad. Den lägsta temperaturen -25,7 °C noterades den 30 i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. Detta var för övrigt den lägsta oktobertemperaturen i Sverige sedan 2006.

När månaden inleddes rådde meteorologisk höst i norra Svealand och Norrland, medan det i södra Svealand och Götaland ännu rådde meteorologisk sommar. Den 24 hade den meteorologiska hösten nått även de sydligaste delarna av Götaland, vilket är att betrakta som något sen ankomst jämfört med referensperioden 1991-2020 då hösten normalt ankommer landets sydligaste delar 10-15 oktober. Vintern anlände den 2 oktober till de första stationerna i norra Norrland, och avancerade under månadens gång allt längre söderut. I slutet av månaden hade vintern nått ner till de nordvästra delarna av Svealand, vilket inkluderade norra Dalarna och nordligaste Värmland, medan det längs södra Norrlandskusten fortfarande rådde meteorologisk höst.

Månadsmedeltemperaturen under oktober 2023.
Månadsmedeltemperaturen under oktober 2023. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under oktober 2023.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för oktober 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare oktobermånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i oktober i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i oktober (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i oktober (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Tät lågtryckstrafik gav nederbörd över det normala jämfört med referensperioden 1991-2020 i Götaland, sydligaste och ostligaste Svealand, Jämtlands- och Härjedalsfjällen samt nordöstra Norrland. I övrigt var månadens nederbördsmängd under eller något under det normala. De största nederbördsmängderna under månaden hamnade i Götaland och södra Svealand, framför allt i norra Skåne, Halland, delar av Västergötland samt nordöstra Småland. Mest utmärkande var delar av nordöstra Småland och södra Östergötland där det lokalt föll uppemot tre gånger mer nederbörd än normalt.

I början av månaden förekom flera för oktober månad ovanligt kraftiga regnskurar. I Ullared i Halland registrerades en nederbördsintensitet som mer liknar regnintensiteten under de kraftigaste åskskurarna under sommarmånaderna. Den högsta intensiteten som registrerades i Ullared den 3 var 2,0 mm/minut, vilket räknas som dubbel skyfallsintensitet.

Månadens största dygnsnederbörd blev 70,7 mm och rapporterades den 3 i Sunneränga i norra Småland. Den största månadsnederbörden  223,3 mm föll i Ullared i Halland.

Karta över nederbörd oktober 2023.
Nederbördssumma under oktober 2023. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under oktober 2023
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för oktober 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i oktober 2023 (725 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i oktober 2023 (24 kB, pdf)

Vind

Tät lågtryckstrafik gav upphov till blåsigt väder, speciellt i landets södra delar. Mellersta och nordligaste Norrland hade en något mer vindstilla oktober än normalt. Detta medförde att de högsta vindarna uppmättes på kuststationer istället för på fjällstationer vilket vanligtvis är det normala. Den högsta medelvinden 25,6 m/s uppmättes den 7 på Söderarm och på Hanö den 21, och den högsta byvinden 33,4 m/s uppmättes den 7 i Söderarm.

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under oktober 2023. Förstora Bild

Snö

Vid månadens inledning var det barmark i hela landet. I samband med lågtryckspassage och kallare väder i norr uppmättes 1 cm snödjup på morgonen den 5 i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen. De kommande dygnen byggdes snötäcket på vid fler stationer i Norrland, och efterhand även i Svealand. 

På morgonen den 15 hade för första gången den här säsongen fyra stationer ett snödjup på över 40 cm.  Det största snödjupet 43 cm uppmättes i Parakka i nordöstra Lappland, och det blev även månadens största snödjup.

Den 19 uppmättes den här säsongens första snödjup i Uppland. Det var Östervåla i norra Uppland och Älvkarleby i nordligaste Uppland som båda rapporterade 1 cm.

Säsongens första snödjup i Götaland uppmättes på morgonen den 20 efter en kall natt med byar av snö och regn. Bäckefors i Dalsland hade 3 cm medan Södra Vi och Ungsberg i Småland samt Krakstad i nordligaste Dalsland hade 2 cm.

Ett kraftigt snöfall under månadens sista dygn gav snödjupsökningar på 2-3 dm på många håll i västra Svealand och sydligaste Norrland.

Snödjup den 31 oktober 2023.
Snödjup den 31 oktober 2023. Förstora Bild

Solskenstid

De flesta stationer som mäter solskenstid rapporterade under oktober 2023 in en solskenstid som ligger runt det normala jämfört med referensperioden 1991-2020. Både Östersund och Lund, med 60 respektive 79 soltimmar, noterade dock solskenstider en bra bit under det normala.  Allra soligast var det i Karlstad där 125 solskenstimmar registrerades.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2023.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under oktober 2023. Förstora Bild
Karta med soltimmar under oktober 2023.
Antal soltimmar i oktober 2023. Förstora Bild

Åska

Oktober månad har normalt sett låg åskaktivitet. Under sex av den här månadens dygn förekom det åska någonstans i Sverige. Dygnet med flest blixurladdningar var den 3 då 206 blixturladdningar registrerades.

Antal åskdagar under oktober 2023.
Antal åskdagar under oktober 2023. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under oktober 2023.
Totalt antal blixtar under oktober 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Intensivt regn i södra Sverige

Månaden inleddes den 1 med soligt väder i stora delar av landet. Norra Norrland berördes av ett lågtryck över Finland på väg österut. Det gav moln och nederbörd i form av regn på en del håll samt med inslag av snö i norra Lapplandsfjällen. Under natten till den 2 tog sig ett nytt lågtryck in västerifrån. Ett splittrat regnområde rörde sig nordost över landet under dagen och gav kortvariga intensiva skurar i Götaland och Svealand. 

Ett lågtryck under fördjupning drog den 3 in över Götaland, rörde sig åt nordost, och gav stora regnmängder och åska på många håll. Den största nederbördsmängden under dygnet uppmättes i Sunneränga i norra Småland som fick 70,7 mm. Ullared uppmätte sammanlagt 65,2 mm. Nederbördsintensiteten i Ullared var kraftig. Under 60 minuter mellan klockan 11:16 och 12:16 fick Ullared 44,5 mm nederbörd. Norr om lågtrycket var det i huvudsak klart väder, men mycket moln längst i norr med regn och blötsnö. I södra Götaland var det för årstiden varmt, och den allra högsta temperturen 19,8 °C uppmättes i Kristianstad.

Fler på varandra följande lågtryck

Den 4 rörde sig lågtrycket vidare österut och gav mestadels soligt, men blåsigt väder i Götaland och Svealand. Till exempel så uppmättes vindbyar på uppemot 20,3 m/s i Målilla. I Norrland var det molnigare, och längst i norr skurar eller snö i de allra nordligaste delarna. Kall luft tog sig ner söderut och säsongens dittills lägsta temperatur -7,1 °C uppmättes i Latnivaara natten mot den 5. Ett nytt lågtryck med regn berörde under dagen Götaland och sydligaste Svealand. Resten av landet hade i huvudsak soligt väder, med undantag för fjällen där det var molnigare med snöbyar i de norra Lapplandsfjällen.

Ett lågtryck rörde sig den 6 in över norra Svealand och sydligaste Norrland, och gav under dagen upphov till regn i stora delar av landet. I fjällen samt i Västerbotten övergick regnet till snö. De största nederbördsmängderna föll i norra Svealand och Norrland, där den största nederbördsmängden 30,0 mm uppmättes i Bollnäs i Hälsingland. På morgonen den 7 uppmättes snödjupet till 17 cm i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen. Under dagen den 7 rörde sig lågtrycket österut över Finland och Baltikum. I Sverige gav det soligt väder med en nordvästlig vind som förde ned kall och torr luft. Vid Upplandskusten uppmättes orkanbyar, i Söderarm uppmättes som mest 33,4 m/s och i Örskär 29,5 m/s.

Kall natt följdes av varmare luft

Under den 8 avtog den nordvästliga vinden allt mer och det blev en solig dag på de flesta håll. Natten mot den 9 blev kall med minusgrader ända ner i södra Småland, och säsongens dittills lägsta temperatur -12,1 °C uppmättes i Latnivaara. Under dagen den 9 var det mestadels soligt med undantaget av södra Götaland och södra Norrland. Ett område med regn drog in över Jämtland och resulterade även i snö i fjällområden. Regnområdet rörde sig senare under dagen mot nordost och gav regn eller snö i Ångermanland och sydligaste Lappland.

Den 10 inleddes med mestadels uppehållsväder och sol på flera håll. Ett djupt lågtryck närmade sig på Norska havet. Det resulterade i under dagen ökad molnighet västerifrån över mellersta Norrland och följdes av regn eller snö. På kvällen intensifierades snöfallet och i norra Lapplandsfjällen en tilltagande sydostvind. I övriga landet passerade ett regn åt nordost och följdes av en varmare luftmassa med moln och dis eller lokalt dimma. Högsta temperaturen under dagen 16,4 °C uppmättes i Kristianstad.

Djupa lågtryck

Under den 11 drog lågtrycket in över Sverige och gav regn i stora delar av landet, men de största mängderna föll i norra Norrland där det i norra Lappland och norra Norrbotten föll som snö. Snöfallet gav upphov till stora mängder snö och på morgonen den 12 uppmättes de största snödjupen till 32 cm i Saittarova i norra Norrbotten och i Kiruna, och 28 cm i Parakka i nordöstra Lappland.  Söder om nederbördsområdet var det för årstiden varmt väder, och dygnets högsta temperatur 19,0 °C uppmättes i Kristianstad.

Kiruna den 12 oktober
Kiruna den 12 oktober Foto Anna Eklund Förstora Bild

Den 12 fortsatte lågtrycket med tillhörande nederbördsområde att beröra Norrland. Under eftermiddagen och kvällen hade regnområdet rört sig österut och följdes av uppklarnande väder. Götaland och Svealand fick en i huvudsak solig men blåsig dag. Nästa lågtryckssystem rörde sig in över landet den 13 och gav nederbörd i större delen av landet i form av regn eller snö. Varm luft dominerade landets södra delar, och dygnets högsta temperatur 18,1 °C uppmättes på Malmö-Sturups flygplats.

Natten mot den 14 blev kall längst i norr. Säsongens dittills lägsta temperatur -18,0 °C uppmättes i Naimakka i nordligaste Lappland. I norr dröjde sig moln och nederbörd kvar även den 14, vilket resulterade i stora snömängder på sina håll. I södra halvan av landet var det varierande molnighet, lokalt med intensiva skurar och åska. Det var blåsigt i hela landet, framför allt vid kusterna. Dygnets högsta vindbyar 28,9 m/s uppmättes i Måseskär. Både lågtrycket den 12 och den 14 var ovanligt djupa för att vara i oktober månad. Lågtrycket den 12 hade som lägst ett lufttryck på 964,3 hPa i Haparanda, och lågtrycket den 14 hade som lägst ett lufttryck på 968,6 hPa vid Skellefteå och Luleå flygplatser.

Snö i norr 

På morgonen den 15 hade för första gången för säsongen fyra stationer ett snödjup på över 40 cm. Det största snödjupet 43 cm uppmättes i Parakka i nordöstra Lappland. Under dagen drog kallare och torrare luft ner över södra halvan av landet. I södra Götaland var det fortsatt blåsigt och skurar. Under dagen var det snöbyar och några minusgrader i fjällen. Norra Norrland fick snöfall som övergick till blötsnö på vissa håll när temperaturen steg över noll grader. I stora delar av landet blev den 16 en solig dag. Efterhand drog ett regnområde in västerifrån och gav regn och blötsnö i södra Norrland.

Ett område med regn och snö passerade under den 17 mellersta Norrland. De största snömängderna föll i norra Jämtland, sydligaste Lappland och inre Ångermanland. Den största snödjupsökningen under dygnet från 0 till 14 cm återfanns i Frostviken i norra Jämtlandsfjällen.Den 18 växte ett högtryck in från nordväst och gav i huvudsak en kall men solig dag i mellersta och norra Norrland. Längre söderut var det tidvis molnigare väder med skurar främst på Gotland, i östra Svealand och vid södra Norrlandskusten. På morgonen den 19 kunde Upplands första snödjup för säsongen uppmätas. Det var de två stationerna Älvkarleby och Östervåla som båda hade ett mätbart snödjup på 1 cm. Säsongens dittills lägsta temperatur -18,4 °C kunde även uppmätas samma morgon i Mierkenis i mellersta Lapplandsfjällen.

Södermalm 20231029
Utsikt över Södermalm i Stockholm under högtryckssituationen den 19 oktober Foto Kajsa Nordström Förstora Bild

Stormen Babet

Ett djupt lågtryck vid Brittiska öarna tryckte på österut, men hölls tillbaka av högtrycket över norra Skandinavien. Lågtrycket fick av britterna namnet Babet och kom att ge stora regnmängder och höga vattenstånd. Södra delarna av landet dominerades den 19 av moln med regn eller snöbyar på sina håll. På morgonen den 20 kunde de första snödjupsmätningarna för säsongen genomföras i Götaland. Vid mätstationen Bäckefors i Dalsland uppmättes 3 cm. Ostliga vindar genererade snöbyar eller blötsnö längs ostkusten i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand. Snön smälte redan samma dag när snöfallet övergick till regn.

Väderanalys_20231020
Väderanalys gällande klockan 14 den 20 oktober 2023 Illustration SMHI Förstora Bild

De ostliga vindarna gav upphov till blåsigt väder i de sydligare delarna av landet.  Natten till den 21 uppmättes en medelvind på 25,6 m/s och vindbyar på 33,2 m/s på Hanö. Längs Skånes och Blekinges kust noterades ovanligt höga vattenstånd som orsakade bryggor och båtar slagna i spillror. Även den 21 blev en blåsig dag i södra Sverige. Ett regnområde rörde sig norrut över Götaland och Svealand. I södra Norrland och nordligaste Dalarna var det molnigt och uppehåll, medan mellersta och norra Norrland fick en mestadels solig dag.

Ljunghusen 231021
Av storbryggan i Ljunghusen på Falsterbonäset återstår bara en tredjedel efter Babets framfart. Foto Elisabeth Wikenhed Förstora Bild

Högtrycket, som låg kvar över delar av norra Skandinavien, gav kallt och klart väder i norra Norrland. Natten mot den 22 uppmättes säsongens dittills lägsta temperatur -23,0 °C i Nattavaara i mellersta Lappland. Södra Sverige berördes under dagen av ett regnområde tillhörande resterna av stormen Babet på väg österut. I norra Dalarna och södra Norrland förekom inslag av snö.

Molnen dominerar

Ett splittrat regnområde rörde sig den 23 österut över södra delarna av landet. I allmänhet var det molnigt på många håll och lokalt även dimma. I norra Norrland varierade molnigheten med tidvis klart väder och tidvis lätt snöfall. Molnen dominerade även den 24 stora delar av landet. På sina håll förekom även lättare nederbörd. Ett högtryck i norr gav låga temperaturer, medan det i söder var betydligt varmare. På kvällen närmade sig ett nytt lågtryck från sydväst som under kvällen och natten gav rikligt med nederbörd i sydvästra Götaland.

Den 25 drog lågtrycket med tillhörande regn längre norrut över Götaland och södra Svealand. Vinden tilltog och det blev blåsigt med friska till hårda vindbyar främst i Halland och Skåne. I övriga landet dominerade molnen med duggregn, snöbyar eller regn på sina håll. Även den 26 var en molnig dag. I Götaland och sydligaste Svealand förekom tidvis lätt regn, och i norra Norrland lätt snöfall på sina håll. Den 27 gav liknande väder som föregående dag och dominerades av moln med tidvis lätta skurar i Götaland samt längs med Svealandskusten och lättare snöfall på sina håll i Norrland.

Med undantag av södra Norrland där solen tittade fram på sina håll, dominerade molnen vädret även den 28. Längs med Norrlandskusten föll nederbörd i form av skurar eller snöbyar, och även i Östersjölandskapen i Götaland och Svealand var det regn eller regnskurar på sina håll.

Lågtrycksbetonad avslutning

Ett lågtryck över Brittiska öarna förde den 29 med sig regn och snöbyar in över Götaland och Svealand. I Norrland var det klart till halvklart med snöfall på sina håll, och i norra Norrland dominerade kalluften med temperaturer ner mot -20 grader. Månadens och säsongens dittills  lägsta temperatur -25,7 °C registrerades i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen på morgonen den 30. Området med regn och snöfall rörde sig norrut under den 30. Snöfallet som intensifierades under dagen berörde främst Svealand. På morgonen den 31 uppmättes ett snödjup på 39 cm i Lesjöfors i östra Värmland, 36 cm i Nyhammar i Dalarna och 32 cm i Östmark-Åsarna i norra Värmland. Norra delen av landet fick varierande molnighet med snöfall längst i norr och utmed kusten.

Hustak i Koppom i Värmland den 30 oktober
Hustak i Koppom i Värmland den 30 oktober Foto Cecilia Alin Förstora Bild

Snöfallsområdet rörde sig ytterligare norrut under den 31 och berörde främst nordöstra Svealand och södra Norrland. Samtidigt rörde sig ett nytt lågtryck med tillhörande regnområde in söderifrån. För Götaland och östra Svealand innebar det att det blev en molnig dag med tidvis regn. I norra Norrland var det fortsatt kallt med soligt väder på de flesta håll.

Högsta temperatur, oktober 2023
Norrland +17,7° den 11 Gävle (Gästrikland)
Svealand +18,1° den 2 Arvika (Värmland)
Götaland +19,8° den 3 Kristianstad (Skåne)
Lägsta temperatur, oktober 2023
Norrland -25,7° den 30 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -14,8° den 30 Särna (Dalarna)
Götaland -5,1° den 16 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, oktober 2023
Norrland 119,1 mm Edevik (Jämtland)
Svealand 113,1 mm Stormyra (Södermanland)
Götaland 223,3 mm Ullared A (Halland)
Lägsta nederbörd, oktober 2023
Norrland 8,4 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 28,3 mm Mora A (Dalarna)
Götaland 48,7 mm Nordkoster A (Bohuslän)
Högsta lufttryck, oktober 2023
Norrland 1031,5 hPa den 19 Mierkenis (Lappland)
Svealand 1025,0 hPa den 20 Hamra (Dalarna)
Götaland 1026,5 hPa den 8 Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, oktober 2023
Norrland 964,3 hPa den 12 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 974,8 hPa den 14 Hamra (Dalarna)
Götaland 980,6 hPa den 14 Väderöarna (Bohuslän)
Största snödjup, oktober 2023
Norrland 43 cm den 15 Parakka (Lappland)
Svealand 39 cm den 31 Lesjöfors (Värmland)
Götaland 19 cm den 31 Krakstad (Dalsland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm oktober 2023 (5 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i oktober 2023 (6 kB, pdf)