Oktober 2023 - Första kategori 5-orkanen i västra Mexiko

Den globala medeltemperaturen för oktober 2023 var den högsta som uppmätts för en oktobermånad. Det innebär att de senaste fem månaderna har varit de varmaste globalt sett för respektive månad. Även havens ytvattentemperaturer var mycket höga. På en vecka den 19-25 oktober gick sju namngivna tropiska cykloner in över land. En av dem var Otis som blev den första kategori 5-orkanen att drabba Mexikos västkust. Den orsakade svåra skador i Acapulco. Väderfenomenet El Niño medförde bland annat omfattande torka i Amazonas.

Global temperatur

Bilden visar en världskarta med temperaturanomalier under oktober 2023.
Global temperaturanomali (vänster bild) i oktober 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Oktober 2023 var enligt Copernicus Climate Change Service den varmaste oktobermånaden som uppmätts globalt. Temperaturen blev 0,40° högre än den tidigare varmaste oktober 2019. Jämfört med oktobermedelvärdet för referensperioden 1991-2020 var årets oktober 0,85° varmare och jämfört med det uppskattade medelvärdet för den förindustriella perioden 1850-1900 blev det ett temperaturöverskott på 1,7°.

Varje månad sedan juni 2023 har varit den varmaste som noterats för respektive månad.

Bilden visar stapeldiagram med månadsvisa temperaturanomalier för oktober 1979-2023 globalt samt för Europa.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa för oktobermånader från 1979 till 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Betydligt varmare än vanligt i centrala och södra Europa

I Europa blev det den fjärde varmaste oktober som uppmätts med en medeltemperatur 1,30° över referensperioden 1991-2020, enligt Copernicus Climate Change Service. Den var dock 0,62° kallare än rekordvarma oktober 2022.

I Norge, Sverige och Finland var oktober i allmänhet något kyligare än normalt. Månadens lägsta temperatur hade Nikkaluokta i Sverige med -25,7° den 30 oktober.

Varmare var det i södra och centrala Europa. Medeltemperaturen från analysmodellen ERA5 var den högsta som uppmätts för Italien, delar av Balkan och centrala Medelhavet. Årets oktober var även den varmaste som uppmätts för stationer på lägre höjder i Österrike (start 1767). Den blev den näst varmaste i Schweiz (start 1864), Frankrike (start 1900), Serbien (start 1951) och delat näst varmaste på spanska fastlandet (start 1961). För Ungern (start 1901) och Tjeckien (start 1961) var det den tredje varmaste oktobermånaden. I Prag-Klementinum (start 1775) i Tjeckien var årets oktober den varmaste hittills.

Bilden visar en karta över Europa med medellufttrycket i oktober 2023.
Medellufttryck i Europa i oktober 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Högtryck dominerade över södra Europa och på kontinenten under första halvan av månaden. Varmluft söderifrån under en lång tid gjorde att många stationer slog diverse värmerekord för årstiden. Den 20-21 oktober strömmade varmluft från Afrika tillfälligt upp över sydöstra Europa och temperaturen steg över 35° i Rumänien.

En del länder noterade nya nationella rekord för högsta oktobertemperatur:

  • 38,2° den 1 oktober Montoro och den 2 oktober Sevilla, Tablada i Spanien
  • 31,9° den 1 oktober La Comelia, Andorra (1255 möh)
  • 35,8° den 2 oktober Navarrenx, Frankrike
  • 30,3° den 3 oktober Langenlebarn, Österrike
  • 29,3° den 3 oktober Legnica, Polen
  • 31,3° den 8 oktober Črnomelj, Slovenien
  • 34,4° den 21 oktober Vulcăneşti, Moldavien (enligt klimatologerna Maximiliano Herrera och Thierry Goose)

Lågtryck från Atlanten bjöd på en ostadigare andra halva av oktober. Stormen Babet gav tidvis regn samt översvämningar på Irland och Storbritannien den 17-20 oktober. Waterside Perth i Skottland fick 123,6 mm den 19 oktober. Längs sydvästra Östersjökusten den 20-21 oktober orsakade Babet den värsta stormfloden sedan 1904 på flera håll i Danmark och i Tyskland. Vattenståndet längs kusten hamnade över 2 meter över det normala på flera ställen.

Lågtrycket Aline påverkade främst Spanien, Portugal och Frankrike den 17-20 oktober. I sydöstra Frankrike kom 100-250 mm regn på 24 timmar den 19-20 oktober. I Spanien föll 107,8 mm vid Madrid/Retiro (start 1920) den 19 oktober, stationens största dygnsnederbörd för oktober. Den 22 oktober berördes södra Spanien av ett nytt lågtryck, Bernard, som inte gav riktigt lika stora nederbördsmängder.

Den 24 oktober föll bland annat 231,8 mm nederbörd vid Vogel i Slovenien och 354,6 mm i Lagdei (1252 möh) i nordvästra Italien.

Stormen Babet och rekordmycket regn den 6-7 oktober gjorde att oktober 2023 blev den nederbördsrikaste oktobermånaden i östra Skottland (start 1836). För Storbritannien som helhet var det den delat sjätte nederbördsrikaste oktober. I Danmark (start 1874) var det den femte våtaste oktober.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i oktober 2023.
Preliminär global nederbördsanomali i oktober 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Nordamerika - Varmt i östra Kanada och nordöstra USA

Oktober 2023 var den artonde varmaste oktobermånaden i USA (start 1895). Det var den näst varmaste oktober i delstaten Maine samt tredje varmaste i Vermont och New Hampshire. Dessa delstater ligger i nordöstra USA.

I början av månaden noterade flera stationer med långa mätserier i östra Kanada och nordöstra USA nya värmerekord för oktober. Bland annat uppmätte flygplatsen i Ottawa i provinsen Ontario i Kanada 30,9° den 3 oktober. Det tidigare oktoberrekordet i Ottawa var 27,8° från 1946. På många håll blev det kallt för årstiden under de sista dygnen av månaden i samband med att en kallfront drog ner.

Högst temperatur uppmätte Casa Colorada i delstaten Sonora i nordvästra Mexiko med 45,9° den 19 oktober, vilket var ovanligt varmt för årstiden.

Bilden visar en karta med temperaturranking delstatsvis i oktober 2023.
Temperaturranking delstatsvis i USA i oktober 2023. 129 = varmast i en mätserie sedan 1895. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

Då ett högtryck växte till över nordvästra USA sjönk temperaturen vid köldhålet Peter Sinks (2488 möh) i Utah till -33,9° den 29 oktober. Ett lågtrycksområde från nordväst medförde den 31 oktober att en del platser vid de stora sjöarna noterade en av sina tio snörikaste oktobermånader, bland annat Chicago (start 1872).

Högtryck bidrog till att oktober blev torrare än normalt framförallt i sydvästra USA och i ett stråk från Louisiana och Florida upp till New Hampshire på östkusten. I North Carolina (start 1895) var det den tionde torraste oktobermånaden. Det var även torrare än normalt i provinsen British Columbia i västra Kanada, där en del stationer med långa mätserier noterade en av sina tio torraste oktobermånader. Höga temperaturer och brist på nederbörd under 2023 ledde till att Mississippifloden var rekordlåg på en del ställen.

Tropiska cykloner bidrog till att mellersta Mexiko, södra delen av halvön Baja California och delstaten Texas i USA fick mer nederbörd än normalt.

Första kategori 5-orkanen i västra Mexiko

Fem namngivna tropiska cykloner var aktiva på Stilla havet under oktober och fyra på Atlanten.

I början av månaden försvagades den tropiska stormen Rina på Atlanten medan Philippe gick in över Barbuda i Små Antillerna den 2 oktober. Philippe gav 314 mm regn i Vieux-Fort på Guadeloupe under 6 timmar. Resterna av Philippe rörde sig norrut och medförde betydande regnmängder i sydöstra Kanada den 6-7 oktober. I Montrealområdet föll omkring 100 mm.

I östra Stilla havet gick den tropiska stormen Max in över land i sydvästra Mexiko den 9 oktober. Den gav sammanlagt 312,2 mm regn i San Jerónimo i delstaten Guerrero. Dygnet efter gick Lidia in som en kategori 4-orkan över land i västcentrala Mexiko och Suchitlán i delstaten Colima fick sammanlagt 303,6 mm regn som följd.

Den tropiska stormen Sean bildades i östra tropiska Atlanten vid 33,1°W den 11 oktober. Detta är för årstiden ovanligt långt österut. Sean försvagades till ett lågtryck på centrala Atlanten den 14 oktober.

Tammy gick som en tropisk kategori 1-orkan in över ön Barbuda i Små Antillerna den 21 oktober. I samband med det föll det på Guadeloupe omkring 200 mm regn på 24 timmar den 21-22 oktober. Tammy fortsatte sedan norrut över öppet hav där den förstärktes till en kategori 2-orkan den 25 oktober.

Den tropiska orkanen Norma var som högst kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan, men hade försvagats till en kategori 1-orkan då den gick in över delstaten Baja California Sur i Mexiko den 21 oktober. Sammanlagt gav Norma 488,0 mm nederbörd i El Quemado i Baja California Sur. El Cajoncito i samma delstat fick 401,0 mm i dygnsnederbörd den 21 oktober. Resterna av Norma gav lokalt kraftigt regn i Texas den 23-25 oktober.

Kraftigast var Otis som ökade i styrka från en tropisk storm till kategori 5-orkan på bara 12 timmar den 24 oktober. Otis var den första kategori 5-orkanen att drabba Mexikos västkust. Tillförlitlig statistik över tropiska stormar och orkaner i östra Stilla havet finns från 1970 och framåt. Den gick in över land i närheten av Acapulco där en väderstation uppmätte byvindar på 91,6 m/s (329,76 km/h) och en medelvind på 50,8 m/s (128,88 km/h). Enligt Yale Climate Connections var byvindarna de sjunde högsta som någonsin uppmätts med anemometer globalt sett. Otis gav sammanlagt 266,0 mm regn i Acapulco den 24-25 oktober.

Satellitbild över kategori 5-orkanen Otis på väg in över västra Mexiko.
Satellitbild över kategori 5-orkanen Otis på väg in över västra Mexiko. Källa: CIMSS/University of Wisconsin Förstora Bild

Den tropiska stormen Pilar höll sig kvar ute på östra Stilla havet utanför El Salvadors kust den 30-31 oktober.

Asien - Extrema byvindar i Taiwan

Temperaturerna var betydligt över de normala i större delen av Sibirien och Centralasien. Några stationer med långa mätserier på ön Hokkaido i norra Japan tangerade eller översteg sin högsta medeltemperatur för oktober, däribland Sapporo (mätstart 1876).

Medeltemperaturen för Indien som helhet (start 1901) blev den femte högsta som uppmätts för oktober och i sydligaste delen av landet var det den allra högsta. Medeltemperaturen i Hong Kong (start 1884) hamnade på en delad fjärde plats bland de högsta för oktober och 34,6° vid observatoriet den 4 oktober var den högsta oktobertemperaturen som uppmätts.

Enligt klimatologerna Maximiliano Herrera och Thierry Goose noterades nya nationella värmerekord för månaden i Mellanöstern den 4 oktober då Ab Baksh i Iran hade 46,8° och Hamra Ad Duru i Oman 45,2°.

Månadens lägsta temperatur bjöd Sibirien på med -36,9° i Dzalinda den 31 oktober.

Nederbördsfördelningen i södra Asien var varierande. Södra Indien uppmätte den femte torraste oktober sedan 1901, medan oktobernederbörden i Pakistan var den nionde högsta på 63 år.

I Hong Kong (start 1884) blev månadsnederbörden den femte högsta för oktober, vilket den tropiska orkanen Koinu bidrog till den 8-9 oktober. En dygnsnederbörd på 369,7 mm uppmättes den 9, vilket var nytt oktoberrekord. Det tidigare rekordet var 329,7 mm den 8 oktober 2021.

Koinu hade dessförinnan gått in över land i Pingtung county i Taiwan, där Xidawushan fick 611,5 mm regn den 5 oktober. Enligt klimatologen Etienne Kapikian uppmättes en byvind på 95,2 m/s av en väderstation på ön Lanyu i Taiwan den 4 oktober. Det är den tredje högsta byvinden i världen som uppmäts med en anemometer och asiatiskt rekord.

I Netrokona i Bangladesh kom det i samband med ett lågtryck 633,3 mm regn under 24 timmar fram till kvällen den 6 oktober. Det föll även mycket regn i södra Myanmar från den 6 oktober och de följande dygnen.

Den tropiska orkanen Bolaven på västra Stilla havet ökade i styrka från lägsta till högsta orkannivå på bara 12 timmar den 10-11 oktober. Bolaven passerade den 10 oktober genom Nordmarianerna. Weather Office Agana på Guam fick 101,3 mm regn det dygnet.

Tropiska stormen Sanba i västra Stilla havet rörde sig upp längs den kinesiska ön Hainans västkust och stannade sedan kvar i södra Guangxi den 19-20 oktober. Enligt meteorologen Jim Yang föll 780,4 mm på 24 timmar i Yaping i Beihai, vilket slår nederbördsrekordet för oktober för Guangxi provinsen och oktoberrekordet för fastlands Kina (exklusive Hainan).

Den tropiska orkanen Tej utanför Arabiska halvön den 23 oktober 2023.
Den tropiska orkanen Tej utanför Arabiska halvön vid Jemen och Oman den 23 oktober 2023. Källa: NASA Earth Observatory Förstora Bild

På norra Indiska oceanen var två tropiska cykloner aktiva på var sida om Indien samtidigt, vilket inte har skett sedan 2018. Tej på Arabiska havet nådde kategori 3 på Saffir-Simpsonskalan som högst och gick in över Jemens kust söder om Al Ghaydah den 23-24 oktober. Enligt FloodList rapporterade Jemens vädertjänst att 406 mm regn föll vid Al Ghaydah Airport inom loppet av några få timmar. Översvämningar förekom både i Jemen och Oman. Hamoon i Bengaliska bukten gick in över land söder om Chittagong i Bangladesh tidigt på dygnet den 25 oktober. Ön Kutubdia söder om Chittagong uppmätte 124 mm regn på ett dygn.

Arktis - Sjunde lägsta utbredningen av havsis

Havsisens utbredning i Arktis var den sjunde lägsta för oktober sedan satellitmätningarna började 1978. I genomsnitt ökade den dock under oktober 2023 snabbare än jämfört med medelvärdet för 1981-2010. Det var framförallt i haven vid Sibirien som havsisen expanderade snabbare. I slutet av oktober var det dock fortfarande öppet vatten i Beauforthavet och Tjuktjerhavet.

Bilden visar en karta med den genomsnittliga isutbredningen i Arktis i oktober 2023.
Genomsnittlig isutbredning i Arktis i oktober 2023 med en linje i magenta för den normala utbredningen för perioden 1981-2010. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Lägsta temperaturen under månaden hamnade på -49,5° den 15 oktober i Geosummit (ca 3200 möh) inne på den grönländska inlandsisen. På höjdnivåer under 1000 möh hade Eureka på Ellesmere Island i Kanada -30,2° den 18 oktober. Högst temperatur hade Nuuk på Grönland med 15,6° så sent som den 31 oktober.

Den 6 oktober rådde kraftiga vindar på Grönland. Värst var det i Nuuk där det på eftermiddagen blåste 33-34 m/s i medelvind och byvindar på 43 m/s.

Jan Mayen registrerade med 8,8 mm den lägsta oktobernederbörden för stationen sedan mätserien började 1921. Det gamla rekordet var 15,5 mm oktober 2020.

Antarktis - Havsisens utbredning fortsatt den lägsta

Havsisens utbredning i Antarktis var fortsatt rekordlåg i slutet av oktober trots att den hade minskat något långsammare än i genomsnitt. Den 31 oktober var utbredningen 750 000 kvadratkilometer lägre än den tidigare rekordlåga utbredningen för den 31 oktober som inträffade 1986. Precis som tidigare under södra halvklotets vinter var havsisens utbredning i Rosshavet och öster om Weddellhavet mindre än medelvärdet för månaden. Den var över den normala i Amundsenhavet och Bellingshausenhavet.

Östra Antarktis fick en mildare oktober än normalt medan det i övrigt var kallare. Högst temperatur uppmätte Base Esperanza med 9,7° den 31 oktober och lägst hade Vostok med -74,9° den 8 oktober.

Bilden visar kartor med temperaturavvikelse i Arktis respektive Antarktis i oktober 2023.
Temperaturavvikelse i oktober 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - Varmt och torrt på många håll

Det var ovanligt varmt i hela Peru. Medeltemperaturen på 21,02° överskred de 20,58° som uppmättes rekordvarma oktober 1997, då El Niño 1997/1998 var aktiv. Medelvärdet för månaden är 19,27°. Enligt den peruanska vädertjänsten var oktober månads högsta temperatur i Peru 41,4° i Tingo de Ponaza, precis som i september. Det är årets högsta temperatur hittills i landet och den tredje absolut högsta temperaturen som har uppmätts i Peru de senaste 60 åren. Aramango i peruanska Amazonas hade 41,8° i november 2022 och 41,5° i september 2022.

Månadens allra högsta uppmätta temperatur i Sydamerika blev 46,5° i Villamontes i Bolivia den 16 oktober.

Uruguay samt delar av södra Argentina och Chile fick däremot en kyligare oktober än vanligt. Vid Lago Chungará (4570 möh) i Chile sjönk temperaturen till -14,6° den 30 oktober.

Oktober blev nederbördsfattig i en stor del av Sydamerika och El Niño var en bidragande orsak. Amazonasområdet var drabbat av torka. Vattennivåerna i floden Madeira i Porto Velho, Brasilien nådde de lägsta sedan 1967 och i floden Negro i Manaus var nivåerna de lägsta sedan mätseriens början 1902.

I södra Brasilien däremot gav kallfronter stora nederbördsmängder, särskilt i delstaten Santa Catarina som drabbades av flera dygn med kraftigt regn och översvämningar från den 3 oktober. Den 28-29 oktober föll 205,0 mm på 24 timmar i Laranjeiras do Sul i delstaten Paraná. Mirante de Santana i São Paulo fick sammanlagt 356,0 mm under oktober 2023, vilket var den högsta oktobernederbörden i mätseriens 80-åriga historia.

Medio San Juan i Colombia fick 225,0 mm den 19 oktober.

Afrika - Varmare än normalt i nästan hela Afrika

Det var den varmaste oktobermånaden som uppmätts på Réunion (start 1968) och Kanarieöarna (start 1961). Funchal (start 1865) på Madeira registrerade nytt oktobervärmerekord för stationen då temperaturen steg till 34,7° den 5 oktober. Det tidigare rekordet var 34,3° den 23 oktober 2014.

Högsta temperaturen rapporterade Matam i Senegal med 46,4° den 20 oktober, vilket enligt Géoclimat preliminärt var nationellt värmerekord för oktober. Näst varmast hade Tete Chingodze i Mocambique med 44,9° den 14 oktober. Kallast var det i Sutherland i Sydafrika där det sjönk till -2,1° den 1 oktober.

El Niño bidrog till att det föll mer nederbörd än normalt under oktober i de mellersta delarna av östra Afrika, bland annat i norra Kenya som haft långvarig torka.

Ett lågtryck gav 150,6 mm regn vid stationen Pico/Cabeço do Teicho på Azorerna den 15 oktober.

Australien/Oceanien - Torrt i Australien och på Fiji

För Australien som helhet var oktober 2023 den femtonde varmaste oktobermånaden sedan mätserien började 1910 och i delstaten Western Australia den femte varmaste oktober. Mardie och Onslow i Western Australia uppmätte månadens högsta temperatur på 44,6° den 21 oktober.

Northern Territory hade däremot en medeltemperatur något under den normala. Allra lägst temperatur registrerade Perisher Valley i New South Wales med -8,1° den 7 oktober.

Oktober 2023 var den femte torraste oktober i Australien sedan mätserien började 1900 och i Western Australia den allra torraste oktobermånaden. Mer nederbörd än normalt kom i östra Victoria samt närliggande områden i New South Wales. Nederbördsdygnet den 3 oktober registrerade många stationer i Victoria, en del med långa mätserier, högsta dygnsnederbörden för oktober sedan mätstart. Vid Mount Hotham föll 198,8 mm. Det är den största dygnsnederbördsmängden som uppmätts för oktober i området där mätningar har pågått i 73 år. Senaste en större dygnsmängd föll i Victoria en oktobermånad var 1993.

Medeltemperaturen för Nya Zeeland var 0,4° över medelvärdet för 1991-2020. Temperaturen steg som högst till 29,0° vid Kaikōura 26 oktober och sjönk som lägst till -5,3° vid Mount Cook Airport den 28 oktober.

I delar av Northland på nordvästligaste Nordön kom rekord- eller nära rekordmycket nederbörd för oktober. Kaikohe (start 1956) fick 321% av den normala nederbörden, vilket innebar den nederbördsrikaste oktober sedan mätningarna började. Kaikohe stod även för största dygnsnederbörden i Nya Zeeland med 150 mm den 29 oktober.

Officiellt startar den tropiska cyklonsäsongen på södra Stilla havet den 1 november. Den tropiska cyklonen Lola nådde den 24 oktober kategori 5 på den australiska orkanskalan, motsvarande kategori 4 på Saffir-Simpsonskalan. Den var då ca 250 km nordost om ön Santos i Vanuatu. Dagen efter gick Lola in över ön Sowan i Vanuatu och försvagades. Lola var den första tropiska cyklonen av den styrkan som bildats på södra Stilla havet under en oktobermånad sedan tillförlitlig statistik började föras 1969-1970. Rotuma i Fiji fick i samband med Lola 105,3 mm regn den 24 oktober.

På Fiji var annars oktober 2023 betydligt torrare än normalt. Matei Airfield i Taveuni och Savusavu uppmätte lägsta månadsnederbörden för oktober sedan observationerna började 1956. El Niño brukar ha en dämpande effekt på nederbördsmängderna på Fiji.

Även på Hawaii förvärrades den torka som rådde.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.